ÖZGÜR KEMAL

Doç.Dr. ÖZGÜR KEMAL

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Trabzon
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(505) 502-5136 /
OMÜ E-Posta
ozgur.kemal@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
drozgurkemal@gmail.com
İlgi Alanları
Rinoloji,Fasial Plastik, Rinoplasti, Horlama Ve Apne Cerrahisi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi / 1995
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi KBB ABD / 2001
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2014
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2017