OSMAN ŞAHİN

Prof.Dr. OSMAN ŞAHİN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ


YayınlarDergi Makalesi
1) KADINLARIN MAHREMSİZ YOLCULUK YAPMASININ HÜKMÜ, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 34, 34, 12 / 2019 [Uluslararası]

2) Fetvâ Emini Muhammed Fıkhî el-Aynî’nin (1147/1735) “Risâle fî Hükmi’t-Tütün ve’l-Kahve”sinin Tahkikli Neşri, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 31, 4 / 2018 [Uluslararası]

3) Ahkâm Hadislerinin Çoklu Yöntemle Anlaşılması ve Yorumlanması: Namazların Cem’i Örneği, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 43, 12 / 2017 [Uluslararası]

4) Ramazan Gecelerini İhya Etmek İçin Kılınan Teravih Namazı , DİYANET İLMİ DERGİ, 51, 2, 6 / 2015 [Uluslararası]

5) Cuma Namazı Mükellefiyeti, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 25, 4 / 2015 [Uluslararası]

6) İslam Hukuk Metodolojisinde Mutlak ve Mukayyet, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 26, 26, 10 / 2015 [Uluslararası]

7) İctihad ehliyeti nedir? (Soruşturma), İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 5, 8 / 2013 [Ulusal]

8) İslam Hukuk Terminolojisinin Oluşumu ve İlgili Literatür, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 13, 10 / 2009 [Uluslararası]

9) Fetvâ Emîni Mehmed Fıkhî Efendi’nin (1147/1735) Hayatı ve Eserleri, DİYANET İLMİ DERGİ, 44, 3, 7 / 2008 [Uluslararası]

10) İstihsan Yönteminin Aklî gerekçeleri ve Bazı Uygulama Şekilleri, DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, 8, 4, 10 / 2008 [Uluslararası]

11) İslam Hukuk Metodolojisinde Zerâyi’ ve Uygulaması, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 7, 4 / 2006 [Uluslararası]

12) Sahabe ve Tâbiûn Müçtehitlerinin Yeni Gelişmeler Karşısındaki Tutumlarının Hukuk Metodolojisi Açısından Analizi, OSH İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLMİ DERGİSİ, 9-10, 12 / 2006 [Uluslararası]

13) İslam Hukuk Metodolojisinde İstishab, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12-13, 12 / 2001 [Uluslararası]

Kitap
1) Risâle fî edebi’l-müftî,Ebü’l-Feyz Mehmed Fıkhî el-Aynî, 10 / 2018 [Uluslararası]

2) İslam Hukukunda Zamanaşımı, 10 / 2016 [Uluslararası]

3) FETVA ADABI, 9 / 2016 [Uluslararası]

4) Türkçe'den Arapça'ya Çeviri Teknikleri, 9 / 2013 [Uluslararası]

5) Muhammed Fıkhî el-Aynî, Edebü’l-Müftî (Girişte Araştırma ve Tahkikli Neşir), 10 / 2009 [Ulusal]

6) İslam Hukukunda Seferîlik ve Hükümleri, 10 / 2009 [Ulusal]

7) Fetvâ Verme Âdâbı: Fetvâ İsteyen ve Fetvâ Verenlere Rehber, 10 / 2009 [Ulusal]

Yüksek Lisans Tezi
1) Kur’an-ı Kerim’deki Müşkil İfadeler ve Çözüm Yolları, 9 / 1996

Doktora Tezi
1) İslam Hukukunda Fetva Usulü, 9 / 2002

Makale / Bölüm Çevirisi
1) “Örfün İslam Hukukundaki Yeri”, (İsmail Hakkı İzmirli), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi (Notlar ve Sadeleştirme), 5, 4 / 2005

2) Osman Şahin, Mithat Yaylı “Cimâu’l-İlm: İslam Hukukunun Kaynakları Üzerine Bazı Tartışmalar”, (Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî), Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, 12 / 2004

3) “İstihsanın İptali”, (Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî), Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16, 12 / 2003

Hakemlik
1) Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, 6 / 2019

2) İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 10 / 2015

3) İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 10 / 2015

4) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1 / 2015

5) Usul İslam Araştırmaları, 7 / 2015

6) AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 6 / 2014

7) İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 4 / 2014

8) İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 4 / 2014

9) HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7 / 2012

10) HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 12 / 2012

11) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7 / 2012

12) İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 4 / 2006

13) DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, 7 / 2003

Kitap Bölümü
1) Delilleriyle İslâm İlmihâli (İbâdetler, Helâller ve Haramlar), 12 / 2022 [Uluslararası]

2) Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin FIKIH USULÜ, 2 / 2015 [Uluslararası]

3) Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin İSLAM HUKUKU (İslam Hukukuna Giriş, Aile Hukuku, Miras ve Ceza Hukuku), 11 / 2014 [Uluslararası]

4) "Bulancak’lı Bir Kâdirî Şeyhi: Bölükbaşoğlu Hacı İhsan Efendi"(Tebliğ), Geçmişten Günümüze Giresun'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu, II, 12 / 2013 [Ulusal]

5) "Fıkıh Açısından İmsak Vaktinin Başlangıcı" (Vecdi AKYÜZ, Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-V) adlı tebliğin müzakeresi , 1, 12 / 2012 [Ulusal]

6) "Akşam Namazı Vaktinin Çıkışı ve yatsı Namazı Vaktinin Giriş ve Çıkışı"(İbrahim PAÇACI, Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-V) adlı tebliğin müzakeresi , 1, 12 / 2012 [Ulusal]

7) “Safka”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 35, 12 / 2008 [Ulusal]

8) “Rek’at” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 34, 12 / 2007 [Ulusal]


Projeler1) BAP - Yönetici 1 - 2007 / 12 - 2008 | Durum : Tamamlandı.
Islam Hukukunda Kolaylık Prensibi ve Uygulaması
2) BAP - Araştırmacı 1 - 2003 / 12 - 2004 | Durum : Tamamlandı.
Sahabe ve Tabiunun Yeni Gelismeler Karsısındaki Tutumlarının Hukuk Metodolojisi Açısından Tahlili

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Ercan AKMAN - HASÎRÎ'NİN "EL-HÂVÎ Fİ'L-FURÛ" ADLI ESERİNİN 'İBADETLER' BÖLÜMÜNÜN EDİSYON KRİTİĞİ - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 5 / 2019
2) Doktora - Şule GÜLDÜ - Osmanlı Dönemi Fıkıh Usûlü Çalışmaları: Hüsün-Kubuh Zemininde Oluşan Mukaddimât-ı Erbaa Literatürü - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 5 / 2019
3) Yüksek Lisans - Canan KÖSETÜRK - İBN HAZM'IN EL-MUHALLÂ ADLI ESERİNDE EBU HANİFE'YE NİSPET EDİLEN GÖRÜŞLERİN TAHKİKİ (Aile Hukuku Örneği) - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 6 / 2018
4) Yüksek Lisans - Ömer Faruk TAKIM - İBN HAZM'IN EL-MUHALLÂ ADLI ESERİNDE AHMED B. HANBEL'E AİT GÖRÜŞLERİN TAHKİKİ (İbadetler Örneği) - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 7 / 2018
5) Yüksek Lisans - Hülya AKMAN - İbn Hazm'ın el-Muhallâ adlı eserinde Ebu Hanîfe'ye nispet edilen görüşlerin tahkiki (İbadetler örneği) - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 6 / 2018
6) Yüksek Lisans - Sümeyye Akman - İslam Miras Hukukunda Miras Engelleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 8 / 2017
7) Yüksek Lisans - Abdullah Yilmaz - Zerkeşî'nin el'-Bahru'l-Muhît Adlı Fıkıh Usûlü Eserinde İstinbât Yöntemleri Bağlamında Hanefîlere Ait Görüşlerin Tespit ve Tahkiki - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2016
8) Yüksek Lisans - ABDULLAH SALMAN - BORÇLAR HUKUKUYLA İLGİLİ AYETLERİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İBN ÂŞUR ÖRNEĞİ - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 4 / 2015
9) Doktora - ALİ YÜKSEK - İSLAM HUKUK TARİHİNDE TABERİ MEZHEBİ - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 6 / 2014
10) Doktora - ŞEVKET PEKDEMİR - İSLAM HUKUKUNDA CEZAİ ŞART - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 6 / 2013
11) Yüksek Lisans - ABDULLAH KUMAŞ - İSLAM FIKHINDA NAFİLE NAMAZLAR - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 6 / 2013
12) Yüksek Lisans - ZAHİT KÖSEOĞLU - İSLAM AİLE HUKUKUNDA KOCANIN NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 6 / 2010