OSMAN ŞAHİN

Prof.Dr. OSMAN ŞAHİN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Bulancak
Yabancı Diller
Arapça, İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 6132
OMÜ E-Posta
osahin@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
İslam Hukuku, Arap Dili ve Belagatı

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi / 1987
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / 1996
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2002
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi / 2009
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi / 2011
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi / 2017

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi ِAnabilim Dalı Başkanı İslam Hukuku
Ondokuz Mayıs Universitesi Komisyon Üyesi (Burs Komisyonu)
Ondokuz Mayıs Universitesi Komisyon Üyesi (Yatay Geçiş Ve İntibak Komisyonu)