ORHAN TOKUR

Dr. ORHAN TOKUR

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Konya
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
orhan.tokur@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
orhantokur@gmail.com

Eğitim Bilgileri
Lisans
Selçuk Üniversitesi - Veteriner Fakültesi / 2014
Yüksek Lisans
Selcuk University- Faculty of Veterinary Medicine / 2014
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Veteriner Fakültesi / 2020

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Veteriner Fakültesi / Farmakoloji ve Toksikoloji Ana bilim Dalı Araş. Gör. Dr. (2020-devam ediyor)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi. - Veteriner Fakültesi Araş. Gör. (2014-2020)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi. - Veteriner Fakültesi Web Site Yöneticisi (2018- devam ediyor)