ORHAN TOKUR

Arş. Gör. ORHAN TOKUR

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Konya
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
orhan.tokur@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
orhantokur@gmail.com

Eğitim Bilgileri
Lisans
Selçuk Üniversitesi - Veteriner Fakültesi / 2014
Yüksek Lisans
Selcuk University- Faculty of Veterinary Medicine / 2014
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Veteriner Fakültesi

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi. - Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi. - Veteriner Fakültesi Web Site Yöneticisi