Ömer Salih AKAR

Öğr. Gör. Ömer Salih AKAR

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Sİvas
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(905) 077-5073 / 3738
OMÜ E-Posta
omersalih.akar@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
salihomer29@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Tıbbi Genetik
İlgi Alanları
Kanser Genetiği, İnfertilite

Eğitim Bilgileri
Lisans
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2010
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD / 2017