ÖMER KURU

Prof.Dr. ÖMER KURU

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
SAMSUN
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2655
OMÜ E-Posta
omerkuru@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Romatoloji, Algoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi
Doktora
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi