ÖMER BÖKE

Prof.Dr. ÖMER BÖKE

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 321-1919 / 2455
OMÜ E-Posta
omerbk@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Psikiyatri

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doktora
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı / 1994
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2002
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2015