ÖMER ÇAKIN

Doç.Dr. ÖMER ÇAKIN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

» Verdiği Dersler


Reklamcılığa Giriş

Temel Fotoğrafçılık

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Reklam Fotoğrafçılığı

Reklam Fotoğrafçılığı ve Uygulamları

Temel Rusça

Fotoğraf ve Temel Optik

İletişim ve İkna

Kalite Yönetim Sistemleri

Telefonda İletişim ve Tele Satış

Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri