ÖMER ÇAKIN

Doç.Dr. ÖMER ÇAKIN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Kırgızistan da Kiril Alfabesine Geçis Süreci ve Gazetelere Yansıması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 / 2017 [Ulusal]

2) Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir Inceleme, MANAS Sosyal Arastırmalar Dergisi, 11 / 2017 [Ulusal]

3) Kırgızistan'da Ulusal Gazetelerin Yapısal Analizi ve Sorunları, Türk Dünyası Kültür Araştırmalar Dergisi , 1 / 2016 [Uluslararası]

4) Çakın Ömer, Narmamatova Topçugül Kırgızistan'da Gazetecilik Eğitimi Alan Öğrencilerin Beklentilerine Yönelik Alan Araştırması, Manas Journal of Social Studies, 4, 1, 1 / 2015 [Uluslararası]

5) Narmamatova Topçugül, Çakın Ömer Кош Тилдуулук жана Туура Эмес Тушунушуулор (Бишкек Мисалында), Vestnik BGU, 25, 11 / 2013 [Ulusal]

6) Çakın Ömer Эгемендүүлүктөн Кийин Кыргызстанда Рекламанын Абалы, Vestnik Kırgızskogo Nasionalnogo Universiteta İm. Cusup Balasaguna, 12 / 2013 [Ulusal]

Kitap
1) Çakın Ömer Реклама жана Локализация (Кыргызстандын мисалында) , 2 / 2014 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) Ömer Çakın Turizm Çalışanlarının Kendi Firmalarının Tanıtımında Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, 4 / 2017 [Uluslararası]

2) Ömer Çakın Post Sovyet Kırgızistan'da Yerel Gazeteler ve Sorunları, 3 / 2017 [Uluslararası]

3) Kırgız Kültüründe Renklerin İletişimsel Rolü, 4 / 2017 [Uluslararası]

4) Çakın Ömer, Narmamatova Topçugül Kırgızlarda Latin Alfabesine Geçiş Süreci (1925-1930) ve Erkin Too Gazetesi , 5 / 2015 [Uluslararası]

5) Çakın Ömer Sovyet Dönemi Kırgız Gazeteciliği ve Basın İlkeleri, 8 / 2014 [Uluslararası]

6) Local Advertising Practices Of Global Brands: Coca Cola Advertisements In Kyrgyzstan, 32, 25, 5 / 2012 [Uluslararası]

7) Çakın Ömer, Akman Erdoğan, Narmamatova Topçugül Çalkan Karikatür ve Mizah Dergisinde Sovyet Dönemi’nin Sosyal, Siyasi ve Kültürel Olaylarının Yansıtılması, 9 / 2011 [Ulusal]

Hakemlik
1) MANAS Journal of Social Studies , 7 / 2015

2) Manas Journal of Social Studies, 10 / 2014

3) Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 / 2014

4) Manas Journal of Social Studies , 4 / 2015

Sergiler
1) Samsun Zaman ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi, 12 / 2016, Samsun [Ulusal]

Kitap Bölümü
1) Ömer Çakın ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ЦИФРОВОМ ВЕКЕ, 11 / 2016 [Uluslararası]

2) Bekiroğlu Onur, Çakın Ömer 7 Haziran'dan 1 Kasım'a Türkiye'de Siyasal İletişim Uygulamaları, 3 / 2016 [Ulusal]


Projeler1) BAP - Araştırmacı 1 - 2016 / 10 - 2016 | Durum : Tamamlandı.
Kısa Film Atölyesi