ÖZGÜR KORHAN TUNÇEL

Doç.Dr. ÖZGÜR KORHAN TUNÇEL

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Kırşehir
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2091
OMÜ E-Posta
oktuncel@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
oktuncel@yahoo.com
Uzmanlık Alanları
Biyokimya ve Klinik Biyokimya
İlgi Alanları
Moleküler psikiyatri

Eğitim Bilgileri
Lisans
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2000
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2000
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2005
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008
Doçentlik
--Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2017

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Doçent Doktor Acil Laboratuvar Yöneticiliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent Doktor Dönem 3, Endokrin Blok Başkan Yardımcılığı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent Doktor Dönem 1, Beslenme Blok Başkanlığı