OĞUZ UZUN

Prof.Dr. OĞUZ UZUN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
--İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3574
OMÜ E-Posta
oguzuzun@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
oguzuzun67@yahoo.com.tr
Uzmanlık Alanları
Göğüs Hastalıkları
İlgi Alanları
intertisyel akciğer hastalıkları, venöz tromboemboli, akciğer kanseri, bronkoskopi

Eğitim Bilgileri
Lisans
-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. / 1991
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. / 1991
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. / 1996
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. / 2001
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. / 2006
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. / 2014

Akademik ve İdari Görevler Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Profesör