Oğuzhan ÖZŞAY

Dr. Oğuzhan ÖZŞAY

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Balikesİr
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3435
OMÜ E-Posta
oguzhan.ozsay@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Gastroenteroloji Cerrahisi
İlgi Alanları
Hepatopankreatiko Bilier Cerrahi ve Karaciğer Transplantasyonu

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ege Ünv. Tıp Fakültesi / 1999
Yüksek Lisans
Ege Üniv. Tıp Fakültesi / 1999
Doktora
İzmir Atatürk Eğt. Arş. Hast/ Ankara Ünv. Tıp Fak. /Türkiye Yüksek İhtisas Eğit. ve Arş. Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği / Cleveland Clinic Liver Transplantation (observer)/İnönü Üniv. Tıp Fak. Karaciğer Transplantasyonu Enstitüsü (Fellow) / 2017
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. / 2018