Nurullah KOÇAK

Nurullah KOÇAK

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Havza
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
nurullah.kocak@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Göz Hastalıkları
İlgi Alanları
Retina Hastalıkları

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans
OMÜ Göz Hst ABD