NUR OLCAY KURT

Öğr. Gör. NUR OLCAY KURT

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU / Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 224-4501 / 4941
OMÜ E-Posta
nurolcay.kurt@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
nurolcay-80@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Grafik Tasarım

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Akademik ve İdari Görevler Samsun Meslek Yüksekokulu Öğrenci Danışmanlığı Grafik Tasarım Bölümü
Samsun Meslek Yüksekokulu Staj Koordinatörü Grafik Tasarım Bölümü