Nurcan DELİCE

Arş. Gör. Nurcan DELİCE

VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Giresun
OMÜ E-Posta
nurcan.delice@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2014
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2019
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı / 2019