NERMİN KILIÇ

Prof.Dr. NERMİN KILIÇ

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2488
OMÜ E-Posta
nermin.kilic@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
nerminkilic@yahoo.com

Eğitim Bilgileri
Lisans
Atatürk üniversitesi / 1982
Yüksek Lisans
Fırat Üniversitesi / 1994
Doktora
Fırat Üniversitesi / 2002
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2006
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2012

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2016-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2016-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 2016-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversite Senato Üyesi 2013-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı 2016
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı (Uhde) '016
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı 2013-2015
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı 2013-2015
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü 2013-2016
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan 2016-