NURAY KESKİN

Prof.Dr. NURAY KESKİN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ


YayınlarDergi Makalesi
1) Nuray Ertürk Keskin, "Reform Sarmalında Bir Kurum: İl Özel İdareleri", Memleket Siyaset Yönetim, 11, 25, 1 / 2016 [Ulusal]

2) Nuray Ertürk Keskin, "1920 Ruhu Nedir?", Memleket Siyaset Yönetim, 21, 6 / 2015 [Uluslararası]

3) Nuray Ertürk Keskin, "Toplumsal Sorunlar ve Üniversite", Toplum ve Demokrasi Dergisi, 8, 17-18, 7 / 2015 [Ulusal]

4) Melda Yaman Öztürk-Nuray Ertürk Keskin, "Tütün Sektöründe Yabancı Yatırım: Reji Deneyimi Işığında Bugünü Anlamak", Çalışma ve Toplum, 2, 0 / 2013 [Ulusal]

5) Melda Yaman Öztürk-Nuray Ertürk Keskin, "Osmanlı’da Yabancı Yatırımlar, Duyunu Umumiye ve Tütün Rejisi", Memleket Siyaset Yönetim, 16, 0 / 2011 [Ulusal]

6) Nuray Ertürk Keskin, "Yönetim Olgusu Üzerine 1909 Tarihli Bir Makale: Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimi", Memleket Siyaset Yönetim, 12, 0 / 2010 [Ulusal]

7) Nuray Ertürk Keskin, "Türkiye’de Yönetim Biliminin Gelişimi: 1870-1910", Amme İdaresi Dergisi, 4, 0 / 2008 [Uluslararası]

8) Nuray Ertürk Keskin, "İl Yönetimi Sisteminde Değişim", Memleket Siyaset Yönetim, 6, 0 / 2008 [Ulusal]

9) Nuray Ertürk Keskin, "Toprağa Dayalı Örgütlenme: İl Yönetimi Sisteminin Kuruluşu", Memleket Siyaset Yönetim, 5, 0 / 2007 [Ulusal]

10) Nuray Ertürk Keskin, "Türkiye’de Kamu Yönetimi Disiplininin ‘Köken’ Sorunu", Amme İdaresi Dergisi, 2, 0 / 2006 [Uluslararası]

11) Nuray Ertürk Keskin, "Devlet Olgusuna Yaklaşım Sorunu: Hukuk Kurumları ve Köprülü Üzerine", Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6, 0 / 2006 [Ulusal]

12) Nuray E. Keskin, "Eğitimde Reform",Sayı 245, , Mülkiye Dergisi,, 12 / 2004 [Ulusal]

Kitap
1) Nuray Ertürk Keskin, Cuma Yıldırım, "Kentin ve Kentte Yaşamın Tarımla Dönüşümü", Yerel Siyaset, Editör: Hakan Reyhan, Ayşen S. Reyhan,, 3 / 2018 [Ulusal]

2) Nuray Ertürk Keskin, "Altmışlı Yıllarda Kamu Yönetimi", Türkiye’nin 1960’lı Yılları (Ed: Mete Kaan Kaynar), s. 865-894, , 7 / 2017 [Ulusal]

3) Nuray Ertürk Keskin, Melda Yaman, "TEKELden Sonra Samsun", Değişen Karadenizi Anlamak, Der. Deniz Yıldırm-Evren Haspolat, s. 215-234,, 9 / 2016 [Ulusal]

4) Nuray Ertürk Keskin, "Ellili Yıllarda Kamu Yönetimi", Türkiye'nin 1950'li Yılları (Hazırlayan: Mete Kaan Kaynar), İletişim, 9 / 2015 [Ulusal]

5) Nuray Ertürk Keskin, "Vilayet Nizamnamesi'nden Cumhuriyet'e Yönetsel Ölçek Tartışması", 1864 Vilayet Nizamnamesi (Erkan Tural-Selim Çapar), s. 231-248., 11 / 2015 [Ulusal]

6) Melda Yaman-Nuray E. Keskin, "Tütünde Emek Süreci: Tarlalardan Fabrikalara", Emeğin Kitabı, Sosyal Araştırmalar Vakfı, 0, 0 / 2014 [Ulusal]

7) Nuray Ertürk Keskin Türkiye'nin Rasyonel Bürokrasi Arayışı: 1930'lardan 2000'lere Değişmeyen Ne? , Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı, 0, 0 / 2014 [Ulusal]

8) Nuray Ertürk Keskin-Erel Tellal, “Rusya Federasyonu’nda Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, B.A.Güler, O.Karahanoğulları, K.Karasu, U.Ömürgönülşen, Ö.Akın, E.Tellal, T.Çınar, S.Esen, M.N.Kutlu, İmge Kitabevi, (Birinci Baskı 2004, İkinci Baskı 2009), Üçüncü Baskı, Ankara, 0, 0 / 2013 [Ulusal]

9) Nuray Ertürk Keskin, “Yirmili Yıllarda Yönetim”, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1919-1928, I. Cilt, AÜSBF KAYAUM Yayını, Ankara , 0, 0 / 2012 [Ulusal]

10) Nuray Ertürk Keskin, “1919: İşgal Yönetimi ve Kurtuluş Örgütlenmesi”, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1919-1928, I. Cilt, AÜSBF KAYAUM Yayını, Ankara , 0, 0 / 2012 [Ulusal]

11) Nuray Ertürk Keskin, “1920: Bağımsız ve Halka Doğru Yönetim”, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1919-1928, I. Cilt, AÜSBF KAYAUM Yayını, Ankara , 0, 0 / 2012 [Ulusal]

12) Nuray Ertürk Keskin, “1940: Savaşa Karşı Ulusal Korunma”, Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1940-1949, Ed. Birgül A. Güler, AÜ SBF KAYAUM Yayını, Ankara, 0, 0 / 2009 [Ulusal]

13) Nuray Ertürk Keskin, “1930: Muhalefet ve Belediyeler Yılı”, Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, Ed. Birgül A. Güler, AÜ SBF KAYAUM Yayını, Ankara, 0, 0 / 2007 [Ulusal]

14) Nuray Ertürk Keskin, vd. “1939: Yerde ve Yönetimde Deprem”, (T.Avaner, B.Övgün, M.Turan ile birlikte), Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, AÜ SBF KAYAUM Yayını, Ankara , 0, 0 / 2007 [Ulusal]

15) Birgül A. Güler-Nuray Ertürk Keskin “Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak”, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Ed: Şinasi Aksoy-Yılmaz Üstüner, Nobel Yayınları, Ankara, 0, 0 / 2007 [Ulusal]

16) Nuray Ertürk Keskin-Melda Yaman, Türkiye’de Tütün: Reji’den Tekel’e Tekel’den Bugüne, NotaBene Yayınevi, Ankara, 2013, 664 sayfa. , 0, 0 / [Ulusal]

17) Nuray Ertürk Keskin (Editör), Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1919-1928, 2 Cilt, AÜSBF KAYAUM Yayını, Ankara 2012, 2343 sayfa., 0, 0 / [Ulusal]

18) Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi Yayınları, Ankara, Eylül 2009, 603 sayfa. , 0, 0 / [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Nuray Ertürk Keskin, Cuma Yıldırım, "İzmir’de Tarımsal Kalkınma ve Büyükşehir Belediyesi", Uluslararası Yerel Yönetimler, Demokrasi ve İzmir Sempozyumu, 11 / 2018, İzmir [Uluslararası]

2) Nuray Ertürk Keskin, Cuma Yıldırım, "Küba’da Kentsel Tarım Uygulamaları: Havana Örneği", Uluslararası İyi Yerel Yönetim Uygulamaları Konferansı, 4 / 2018, İzmir [Uluslararası]

3) Nuray Ertürk Keskin, İdare Dergisi (1943-1957): "Köy Kalkınması Memleket Kalkınması Demektir”, Türk İdare Dergisi’nin 90. Yılı Sempozyumu , 11 / 2018, Ankara [Ulusal]

4) Nuray Ertürk Keskin, Duru Çiğdem Şimşek, "Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politika Geliştirmek: Türkiye İçin Öneriler" , 9 / 2017, İstanbul [Uluslararası]

5) Nuray Ertürk Keskin, Sonay Bayramoğlu "Kamu Yönetimi Araştırmalarında Yöntem: Sınırlar ve İmkanlar", Uluslararası Kamu Yönetimi Platformu, , 4 / 2017 [Uluslararası]

6) Nuray Ertürk Keskin, “Democracy and Good Governance”, Good Governance International Conference (GGIC) 2015, 10-12 September 2015, Malaysia - Universiti Teknologi MARA, İstanbul. , 9 / 2015 [Uluslararası]

7) Nuray Ertürk Keskin, "Vilayet Nizamnamesi'nden Cumhuriyet'e Yönetsel Ölçek Tartışması", , Vilayet Nizamnamesi'nin 150. Yılı Uluslararası Sempozyumu, İçişleri Bakanlığı-TODAİE, 0, 11 / 2014, Ankara [Uluslararası]

8) Nuray Ertürk Keskin, "Local and Regional Reforms to Promote Private Sector Development in Turkey", 2nd International Conference on Entrepreneurship/ICE-2014, 22-23 February 2014, University of Tehran, Iran. , 0, 2 / 2014, Iran [Uluslararası]

9) Nuray E. Keskin, Melda Yaman, "Tütün Rejisi’nin Samsun’da İktisadi ve Toplumsal Yaşama Etkisi", 13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Universidad de Alcalá, 1-5 Ekim 2013, Alcala-İspanya., 10 / 2013 [Uluslararası]

10) Nuray Ertürk Keskin, “Avrupa Konseyi ve Türk Kamu Yönetimi: Özerklik”, Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi, 13-16 Ekim 2011, İstanbul, KAV Yayınevi, 0, 0 / 2012 [Uluslararası]

11) Nuray Ertürk Keskin, “Dünya Bankası ve Eğitimde Yerelleşme: Kamu Okullarında İşletmecilik”, Küreselleşme ve Demokratikleşme Uluslararası Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 27-30 Mart 2008, Antalya, Akdeniz Üniversitesi İİBF Yayını, 0, 0 / 2008 [Uluslararası]

12) Sonay Bayramoğlu-Nuray Ertürk Keskin, “Analysis of Metropolitan City Administration Model in the Context of Scale and Service: Turkey”, Political Economy, Activism and Alternative Economic Strategies, Fourth Annual Conference in Political Economy, Erasmus University of Rotterdam, 9-11 Temmuz , 0, 0 / [Uluslararası]

13) Sonay Bayramoğlu-Nuray Ertürk Keskin, “Decentralisation Process In Turkey: A Case For Unstable Passionate”, Political Economy and the Outlook for Capitalism, Joint Conference AHE, IIPPE, FAPE, Sorbonne Universite Paris, 5-7 Temmuz 2012, Paris-Fransa., 0, 0 / [Uluslararası]

14) Melda Yaman Öztürk-Nuray Ertürk Keskin, “Is Reaya So Different From the Serf? A Comparative Analysis on the Relations of Production in the Ottoman Empire and Feudal Europe", Third European Congress on World and Global History, London School of Economics and Political Science, 14-17 Nisan 2011, , 0, 0 / [Uluslararası]

15) Nuray Ertürk Keskin-Melda Yaman, "TEKEL'den Sonra Samsun", Yerel Siyaset, Sermaye ve Mekan Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi, 14 Mart 2014, İstanbul., 0, 0 / [Ulusal]

16) Nuray Ertürk Keskin-Melda Yaman, “Reji’den Günümüze Samsun’da Tütünün Sosyo-Ekonomik Etkileri”, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Tevfik Çavdar Anısına Türkiye İktisat Tarihi Oturumu, ODTÜ, 4-6 Aralık 2013, Ankara. , 0, 0 / [Ulusal]

17) Nuray Ertürk Keskin-Melda Yaman, “Tütün Rejisi Döneminde Emek Hareketleri: 1883-1925”, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları Konferansı, DİSK/ Tarih Vakfı / Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, 16-17 Kasım 2013, İstanbul. , 0, 0 / [Ulusal]

18) Nuray Ertürk Keskin, “Türkiye’nin Rasyonel Bürokrasi Arayışı: 1930’lardan 2000’lere Değişmeyen Ne?”, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 14-16 Aralık 2011, Ankara. , 0, 0 / [Ulusal]

19) Nuray Ertürk Keskin, “Kamu Yönetimi Araştırmalarında Tarihsel Yaklaşım”, (F. Eda Çelik ile), IX. Kamu Yönetimi Forumu: Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi, Gazi Üniversitesi, 19-21 Ekim 2011, Ankara., 0, 0 / [Ulusal]

20) Nuray Ertürk Keskin, “Kamu Yönetiminde Reform”, Üniversitelerde Mali Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Sempozyumu, OMÜ-SGDB, 31 Mayıs 2010, Samsun., 0, 0 / [Ulusal]

21) Nuray Ertürk Keskin, “Tarihte İl Özel İdaresi”, Reform Sonrası İl Genel Meclisleri - TÜBİTAK Araştırma Projesi Değerlendirme Çalıştayı, Mersin Üniversitesi İİBF, 12 Şubat 2010, Mersin , Dönüşüm ve Statüko: Reform Sonrası İl Genel Meclisleri, S. U. Bayraktar, v.d. ile birlikte, Yayıma Hazırlayan: S. Ulaş Bayraktar, Kalkedon, İstanbul 2011, 0, 0 / [Ulusal]

22) Nuray Ertürk Keskin, “Mülki İdare Sistemi: Genel Yönetimden Esnek Gözetime”, Kamu Yönetimi: Yapı-İşlev-Reform, Sempozyum: AÜSBF KAYAUM-Mülkiye Kamu Çalışma Topluluğu, 18 Aralık 2008, Ankara. , Ed. Barış Övgün, AÜSBF KAYAUM Yayını, Ankara 2009, 0, 0 / [Ulusal]

23) Nuray Ertürk Keskin, “II. Meşrutiyet’te Yeni Düzen Arayışı: Mülkiye Mecmuası Üzerine Bir İnceleme (1909-1911)”, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, Kamu Yönetimi Forumu-VI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 9-11 Ekim 2008, Bolu, TODAİE, Ankara 2009, 0, 0 / [Ulusal]

24) Nuray Ertürk Keskin, “Eğitimde Özelleştirme”, Açık Oturum: Eğitimin Üç Temel Çıkmazı, 15. Adalet ve Demokrasi Haftası, Düzenleyenler: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı - EĞİTDER, 25 Ocak 2008, Ankara. , 0, 0 / [Ulusal]

25) B.A. Güler, N.E. Keskin, M.Altunok, T.Avaner, M.Turan, A.Güneşer “Tapu ve Kadastro Hizmetleri: İşlev ve Yapı”, Kadastro Kongresi 2006, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 22-24 Mayıs 2006, Ankara, 0, 0 / [Ulusal]

26) Nuray Ertürk Keskin, “Eğitimde Yerelleşme ve Özelleştirme”, Panel: Eğitim-Sen Fethiye İlçe Temsilciliği, 16 Nisan 2005, Fethiye; Eğitim-Sen Köyceğiz İlçe Temsilciliği, 17 Nisan 2005, Köyceğiz. , 0, 0 / [Ulusal]

Konferans Sunumu
1) Nuray Ertürk Keskin, “Üniversitede Demokrasi ve İnsan Hakları”, Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Projesi (ÜNİ-GEP), Avrupa Birliği, Proje No: CFCU/TR2009/0126.01-02/151, 2013-2014, 0, 0 / 2014

2) Nuray Ertürk Keskin, "Üniversite Felsefesi", Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Projesi (ÜNİ-GEP), Avrupa Birliği, Proje No: CFCU/TR2009/0126.01-02/151, 2013-2014, 0, 0 / 2014

3) Nuray Ertürk Keskin, “Kadın ve Siyaset, Kadın Örgütlenmesi, Lobicilik”, Şiddete Dur de Hayatın Değişsin Projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı-Samsun İl Özel İdaresi, 2 Ocak 2014, Samsun. , 0, 0 /

4) Nuray Ertürk Keskin, “Etik Davranış İlkeleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Semineri, Kasım 2012, Samsun. , 0, 0 /

5) Nuray Ertürk Keskin, “İtfaiye Teşkilatı Tarihi ve Belediye İtfaiye Hizmetleri”, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Haziran 2012, Samsun., 0, 0 /

6) Nuray Ertürk Keskin, “Zabıta Teşkilatı Tarihi ve Belediye Zabıta Hizmetleri”, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Haziran 2012, Samsun. , 0, 0 /

7) Nuray Ertürk Keskin, “Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi”, Samsun Valiliği, Ekim 2011, Samsun, 0, 0 /

8) Nuray Ertürk Keskin, “Vali ve Kaymakamlar Başkanlığında Oluşturulan Kurul ve Komisyonlar”, Samsun Valiliği, Ekim 2011, Samsun, 0, 0 /

9) Nuray Ertürk Keskin, “Rapor Yazma Teknikleri”, Samsun Valiliği, Ekim 2011, Samsun, 0, 0 /

10) Nuray Ertürk Keskin, “Eğitim Yönetiminde Yapı - Eğitimde Reform”, Eğitim-İş Sendikası Eğitici Formatör Kursu, 4 Şubat 2010, Ankara., 0, 0 /

11) Nuray Ertürk Keskin, “Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat”, TEDAŞ Görevde Yükselme Hizmetiçi Eğitim Programı, 8-12 Haziran 2009, Samsun, 0, 0 /

12) Nuray Ertürk Keskin, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”, TEDAŞ Görevde Yükselme Hizmetiçi Eğitim Programı, 11 Haziran 2009, Samsun, 0, 0 /

13) Nuray Ertürk Keskin, "Samsun'da Kadının Siyasete Katılımı ve Yerel Temsil", Panel: Samsun'da Kadın Profili, 5 Mart 2014, Samsun, 0, 0 /

14) Nuray Ertürk Keskin, "Kadın ve Siyaset", Anadolu’dan Bakış Programı, AKS TV, Samsun, 13 Aralık 2013, 0, 0 /

15) Nuray Ertürk Keskin, "Türkiye’de Tütün", Anadolu’dan Bakış Programı, AKS TV, Samsun, 15 Kasım 2013, 0, 0 /

16) Nuray Ertürk Keskin, vd. "30’lu Yıllarda Türkiye", Üretimden İhracata Programı, Kanal B, Ankara, 10 Mayıs 2009, 0, 0 /

Yüksek Lisans Tezi
1) Telekomünikasyon Sektöründe Yeniden Yapılanma, 10 / 2001

Doktora Tezi
1) Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi: Türkiye'de İllerin Yönetimi, 10 / 2007


Projeler1) BAP - Araştırmacı
T.C. İdare Tarihi (TİDATA): Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1919-1928, Ankara Üniversitesi BAP, Proje No: 09B5260001, 2009-2011
2) BAP - Araştırmacı
T.C. İdare Tarihi (TİDATA): Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1940-1949, Ankara Üniversitesi BAP, Proje No: 2008-09-08-002, 2007-2008
3) BAP - Araştırmacı
T.C. İdare Tarihi (TİDATA): Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, Ankara Üniversitesi BAP, Proje No: 2005-09-08-013, 2005-2007
4) BAP - Araştırmacı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İç Kontrol Ortamı Geliştirme Projesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP, Proje No: PYO.REK.11907.09.001, 2009-2010
5) DPT - Araştırmacı
Yerel Yönetimlere Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi (YEREP), İl Özel İdaresi Araştırması, 2010-2011, Araştırmacı, TODAİE/YERYÖM – DPT
6) TÜBİTAK - Yürütücü
Rejiden Günümüze Samsun’da Tütünün Sosyo-Ekonomik Etkileri: Kalkınma Arayışında Karşılaştırmalı Bir Analiz, Proje No: 111K107, 2011-2013
7) AB - Diğer Görev 8 - 2013 / 8 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Projesi (ÜNİ-GEP),
8) BAP - Yürütücü 11 - 2013 / 11 - 2013 | Durum : Tamamlandı.
Entrepreneurial University: What It Is and What Isn't
9) BAP - Yürütücü 5 - 2018 / 11 - 2020 | Durum : Tamamlandı.
Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Oluşturma: Eğitim Materyali Geliştirme Projesi