NERİMAN BEYHAN

Prof.Dr. NERİMAN BEYHAN

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) BALIK,Hüseyin İrfan; BEYHAN,Neriman; Ordu’nun Ünye ilçesinde Palaz Fındık Çeşidinin Klon Seleksiyonu, Anadolu Tarım Bilim. Derg., 29, 3, 1 / 2014, 10.7161/anajas.2014.29.3.179-185 [Ulusal]

2) Sinem ÖZTÜRK ERDEM, Neriman BEYHAN, Leyla DEMİRSOY Kirazlarda Eşeysel Uyuşmazlık, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , 6, 2, 12 / 2013 [Ulusal]

3) Bahar Karakaş, Neriman Beyhan Amasya Yöresinde Yetiştirilen Bazı Önemli Yerel Kiraz Çeşitlerinin 0900 Ziraat İçin Tozlayıcı Olarak Kullanılabilirliklerinin Araştırılması, Anadolu Tarım Bilim. Derg., 27, 2, 6 / 2012, http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2012.272.64 [Ulusal]

4) Neriman Beyhan, Bahar Karakaş Investigation of the fertilization biology of some sweet cherry cultivars grown in the Central Northern Anatolian Region of Turkey, Scientia Horticulturae, 121, 3, 7 / 2009, 10.1016/j.scienta.2009.02.028 [Uluslararası]

5) Neriman Beyhan, Ümit Serdar In Vitro Pollen Germination and Tube Growth of Some European Chestnut Genotypes (Castanea sativa Mill.), Fruits, 64, 3, 5 / 2009, DOI: http://dx.doi.org/10.1051/fruits/2009011 [Uluslararası]

6) Neriman Beyhan, Ümit Serdar Assessment of Pollen Viability and Germinability in Some European Chestnut Genotypes (Castanea sativa Mill.), Horticultural Science, 35, 4, 6 / 2008 [Uluslararası]

7) Ferhat Odabaş, Neriman Beyhan, Hüseyin Çelik The Effect of GA3 and CCC on Ovule and Seed Development in Kabuğuyufka (Vitis vinifera L.), International Journal of Agricultural Research, 2, 2, 2 / 2007, 10.3923/ijar.2007.145.151 [Uluslararası]

8) Neriman Beyhan, Dilek Marangoz An Investigation of The Relationship Between Reproductive Growth and Yield Loss in Hazelnut, Scientia Horticulturae, 113, 2, 6 / 2007, 10.1016/j.scienta.2007.02.007 [Uluslararası]

9) Neriman Beyhan Effects of Planting Density on Yield and Quality Characteristics of Hazelnut (cv. Palaz) in a Hedgerow Training System, Canadian Journal of Plant Science, 87, 3, 7 / 2007, 10.4141/P05-064 [Uluslararası]

10) Neriman Beyhan, Taki Demir Selection of Promising Walnut Genotypes in Samsun Province in Turkey, Journal of Agronomy, 5, 3, 4 / 2006, 10.3923/ja.2006.435.439 [Uluslararası]

11) Neriman Beyhan, Taki Demir Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Araştırma, Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 24, 2, 5 / 2000 [Ulusal]

12) Değişik Hasat Zamanlarının Fındıkta Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 3, 9 / 2000 [Ulusal]

13) Neriman Beyhan, Ümit Serdar, Taki Demir Fındıkta Gençleştirme Budama Uygulamasının Verim, Meyve Kalitesi ve Sürgün Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 2, 4 / 1999 [Ulusal]

14) Neriman Beyhan, Dilek Marangoz, Taki Demir GA3 ve Katlama Uygulamalarının Fındıkta Tohum Çimlenmesi İle Açıkta ve Tüplü Çöğür Gelişimi Üzerine Etkisi, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 3, 6 / 1999 [Ulusal]

15) Neriman Beyhan, Taki Demir, Dilek Marangoz Bazı Çimlenmeyi Uyarıcı İşlemler ve Tüplü Yetiştiriciliğin Cevizde Tohum Çimlenmesi ve Çöğür Gelişimi Üzerine Etkileri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 3, 6 / 1999 [Ulusal]

16) Şükriye Bilgener, Hüsnü Demirsoy, Neriman Beyhan Samsun’da Yetiştirilen Bazı Şeftali Çeşitlerinde Paclobutrazol Uygulamalarının Vegetatif Gelişme ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri, Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 22, 5, 12 / 1998 [Ulusal]

17) Şükriye Bilgener, Neriman Beyhan, Hüsnü Demirsoy Samsun’da Yetiştirilen Bazı Şeftali Çeşitlerinde Elle ve Kimyasal Maddelerle Yapılan Seyreltme Uygulamalarının Meyve Seyrelmesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 3, 2 / 1998 [Ulusal]

18) Neriman Beyhan, Taki Demir, Abdülkadir Sürücü Farklı Azot Dozlarının Palaz Fındık Çeşidinde Verim, Meyve Kalitesi ve Beslenme Üzerine Etkisi, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 1, 2 / 1998 [Ulusal]

19) Neriman Beyhan, Mehmet Arif Beyhan Fındıkta Hasat Yardımcısı Olarak Ethrel ve Eksantrik Tipli Dal Silkeleyicinin Kullanılabilme Olanağı, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 1, 2 / 1998 [Ulusal]

20) Neriman Beyhan Bazı Herbisitlerin Fındık Dip Sürgünü Kontrolündeki Etkileri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12, 3, 3 / 1997 [Ulusal]

21) Neriman Beyhan, Taki Demir Paclobutrazolun Palaz Fındık Çeşidinde Meyve Kalitesine ve Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12, 3, 10 / 1997 [Ulusal]

22) Şükriye Kurnaz, Neriman Beyhan Samsun’da Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Fide Verim ve Kalitelerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8, 1, 1 / 1993 [Ulusal]

23) Şükriye Kurnaz; Muharrem Özcan; Neriman Kopuzoğlu Beyhan; Hüsnü Demirsoy Samsun’da Yetiştirilen Deveci Armutları Üzerine NAA, NAD, Carbaryl ve Elle Seyreltme Uygulamalarının Etkileri, Bahçe, 21, 1-2, 10 / 1992 [Ulusal]

Yüksek Lisans Tezi
1) Neriman Kopuzoğlu Beyhan; Seyit Mehmet Şen Bazı Önemli Fındık Çeşitlerinin Aşı İle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma, 2 / 1991, OMÜ Ziraat Fakültesi

Doktora Tezi
1) Neriman Beyhan, Ferhat Odabaş Fındıkta Çiçek Gelişim Safhalarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma I. Morfolojik Ayrım ve Çiçek Gelişim Safhalarının Belirlenmesi, 2 / 1997, Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 21(1): 73-77.

2) Neriman Beyhan; Ferhat Odabaş Fındıkta Çiçek Gelişim Safhalarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma II. Çiçek Gelişim Safha Zamanları İle Çiçek Organlarının Gelişimi Arasındaki İlişkiler, 2 / 1997, Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 21(1): 79-85.

3) Neriman Beyhan, Ferhat Odabaş Bazı Önemli Fındık Çeşitlerinin Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Durumları Üzerinde Bir Araştırma., 10 / 1995, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995 Adana, Cilt 1 Meyve, S.: 484-488.

4) Neriman Beyhan, Ferhat Odabaş Bazı Önemli Fındık Çeşitlerinde Çiçeklenme Dönemlerinin Çevresel Faktörlerle İlişkileri Üzerinde Bir Araştırma, 10 / 1995, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995 Adana, Cilt 1 Meyve, S.: 494-498.

Derleme
1) Neriman Beyhan Fındık Yetiştiriciliği, 12 / 2006

2) Neriman Beyhan Fındığın Döllenme Biyolojisi, 15, 2, 3 / 2000

3) Neriman Beyhan The Reproduction Physiology of Hazelnut, 5 / 1998

4) Neriman Beyhan, Ferhat Odabaş İklimsel Faktörlerin Fındıkta Verimlilik Üzerine Etkileri ve Yetiştiricilik Açısından Önemi, 21, 1-2, 1 / 1996

Konferans Sunumu
1) Ümit Serdar, Neriman Beyhan, Hüsnü Demirsoy, Leyla Demirsoy Some Phenological Properties of Chestnut Genotypes in the Black Sea Region, 866, 6 / 2010, Proceedings of the First European Congress on Chestnut Castanea 2009, Cuneo-Torino, Italy, October 13-16, 2009 [Uluslararası]

2) Neriman Beyhan, Ümit Serdar, Hüseyin İrfan Balık Pollen Viability and Germination Rates of Some Hybrid and European Chestnut Pollens, 815, 3 / 2009, International Workshop on Chestnut Management in Mediterranean Countries - Problems and Prospects, 23-25 October 2007, Bursa- TURKEY [Uluslararası]

3) Ümit Serdar, Taki Demir, Neriman Beyhan Camili Yöresinde (Artvin-Borçka) Ceviz Seleksiyonu, 9 / 2001, Türkiye I. Ulusal Ceviz Sempozyumu, 5-8 Eylül 2001, Tokat [Ulusal]

4) Neriman Beyhan, Ferhat Odabaş The Investigation of Compatibility Relationships of Some Hazelnut Cultivars, 445, 5 / 1997, Acta Horticulturae [Uluslararası]

5) Neriman Beyhan, Abdülkadir Sürücü, Ahmet Korkmaz, Taki Demir Farklı Azot Dozlarının Palaz Fındık Çeşidinde Yapraklardaki Besin Element Düzeyine Etkisi, 1 / 1996, Samsun [Ulusal]

6) Neriman Beyhan, Ferhat Odabaş Fındıkta Çiçek ve Meyve Dökümlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, 1 / 1996, Tarımsal Öğretimin 150. Yıldönümü Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu [Ulusal]

7) 2,4-D ve Paraquat’ın Fındık Dip Sürgünü Kontrolünde Kullanılabilme Olanağı, 1 / 1996, Tarımsal Öğretimin 150. Yıldönümü Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu [Ulusal]

8) Ümit Serdar, Neriman Beyhan, Şükriye Bilgener Tüplü Kestane Fidanı Üretiminde Değişik Yetiştirme Ortamlarının Kestane Tohumlarının Çıkış Ve Çöğür Gelişimleri Üzerine Etkileri, 1 / 1996, Tarımsal Öğretimin 150. Yıldönümü Fındık Ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu [Ulusal]

9) Neriman Kopuzoğlu Beyhan, Ferhat Odabaş O.M.Ü. Ziraat Fakültesinde Bazı Meyve Türlerinin İç Mekan Aşısı İle Çoğaltılması Üzerinde Yapılan Çalışmalar, Cilt 1 (Meyve), 1 / 1992, 13-16 Ekim 1992, Bornova (İzmir) [Ulusal]

10) Neriman Kopuzoğlu Beyhan, Seyit Mehmet Şen Ülkemiz Fındık Yetiştiriciliğinde Aşı İle Çoğaltmanın Yeri ve Önemi, 3 / 1991 [Ulusal]

11) Odabaş, F., Kurnaz, Ş., Kopuzoğlu, N., Soyugür, F. ve Kocabaş, M., Amasya İlinde Antepfıstığı Yetiştiriciliğine Geçiş İmkanları, 2 / 1990, Türkiye 1. Antepfıstığı Simpozyumu, 11-12 Eylül 1990, Gaziantep [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Balık, H.İ., Kayalak Balık, S., Bulam Köse, Ç., Duyar, Ö., Sıray, E., Sezer, A., Turan A., Beyhan, N., Erdoğan, V., İslam, A., Kurt H., Ak, K., Kalkışım, Ö. Giresun ve Trabzon İllerindeki Tombul Fındık Popülasyonlarından Seleksiyonla Yeni Fındık Çeşitlerinin Geliştirilmesi. , 1, 9 / 2014, Diyarbakır [Uluslararası]

2) Beril Kocaman, Leyla Demirsoy, Neriman Beyhan Bazı Böğürtlen Çeşitlerinde Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Düzeyleri ile Çiçek Tozu Üretim Miktarlarının Belirlenmesi, 10 / 2012, IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 03-05 Ekim [Ulusal]

3) Hüseyin Çelik, Ümit Serdar, Neriman Beyhan Studies on Chestnut Grafting With Hand and Hand-Manuel Grafting Units, 815, 3 / 2009, Proceedings of the International Workshop on Chestnut Management in Mediterranean Countries: Problems and Prospects, 23-25 October 2007, Bursa-TURKEY [Uluslararası]

4) Ali Turan, Neriman Beyhan Investigation of the Pomological Characteristics of Selected ‘Tombul’ Hazelnut Clones in the Bulancak Area of Giresun Province, 845, 10 / 2009, Acta Horticulturae [Uluslararası]

5) Turan, A., Beyhan, N., Sarıoğlu, M. ve Memiş, S., Organik Fındık Yetiştiriciliği, 11 / 2009, 1. GAP Organik Tarım Kongresi Bildiriler Kitabı [Ulusal]

6) Beril Ersoy, Leyla Demirsoy, Neriman Beyhan Böğürtlenin Çiçek Yapısı ve Döllenme Biyolojisi, 6 / 2009, III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 10-12 Haziran 2009, Kahramanmaraş [Ulusal]

7) Hüseyin İrfan Balık, Neriman Beyhan Ordu’nun Ünye İlçesinde Palaz Fındık Klon Seleksiyonu İlk Sonuçları, Cilt 1: Meyvecilik, 9 / 2007, Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt: 1 Meyvecilik, 4-7 Eylül, Erzurum [Ulusal]

8) Neriman Beyhan, Taki Demir, Ali Turan İlkbahar Dönemi İklim Koşullarının Fındığın Verim ve Gelişmesi Üzerine Etkileri, Cilt 1: Meyvecilik, 5 / 2007, Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül, Erzurum [Ulusal]

9) Neriman Beyhan, Taki Demir Performance of The Local and Standard Hazelnut Cultivars Grown in Samsun Province, 556, 1 / 2001, Proceedings of The Fifth International Congress on Hazelnut, 27-31 August, 2000, Corvallis, Oregon (USA) [Uluslararası]

10) Neriman Beyhan, Dilek Marangoz Fındıkta Boş Meyve Oluşumunun İncelenmesi, 9 / 1999, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 15-17 Eylül [Ulusal]

11) Neriman Beyhan, Ümit Serdar, Taki Demir Karadeniz Bölgesinde Fındık, Kestane ve Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, 1 / 1995, Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi 10- 11 Ocak 1995, Samsun [Ulusal]

12) Neriman Beyhan Fındıkta Yumurtalık, Tohum Taslağı ve Embriyo Gelişimi, Cilt 1: Meyve, 10 / 1995, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995 Adana [Ulusal]

Hakemlik
1) Tarım Bilimleri Dergisi, 9 / 2014

2) Scientia Horticulturae, 6 / 2014

3) Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2 / 2014


Projeler1) Yürütücü 9 - 2013 / 9 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
Fındığın Tepe Daldırması Yöntemi ile Çoğaltılması
2) BAP - Yürütücü 8 - 2010 / 12 - 2012 | Durum : Tamamlandı.
Bazı yerli Kiraz (Prunus avium L.) Çeşit ve Genotiplerinde Uyuşmazlığı Düzenleyen S-Allel Genlerinin PCR Tekniğine Dayalı Spesifik Allel Analizi Kullanılarak Belirlenmesi
3) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 1 - 2007 / 2 - 2012 | Durum : Tamamlandı.
Tombul Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu-I
4) BAP - Yürütücü 7 - 2006 / 12 - 2007 | Durum : Tamamlandı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde Palaz Fındık Çeşidi Klon Seleksiyonu
5) BAP - Yürütücü 3 - 2003 / 12 - 2006 | Durum : Tamamlandı.
Amasya’da Yetiştirilen 0900 Ziraat Kiraz Çeşidi ile Bazı Önemli Lokal Çeşitlerin Döllenme Biyolojileri Üzerinde Araştırmalar
6) BAP - Yürütücü 3 - 2001 / 12 - 2004 | Durum : Tamamlandı.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitleri ve Tombul Fındık Çeşidine Ait Klonlar Arasındaki Farklılığın RAPD Tekniği Kullanılarak Tespiti Üzerine Bir Araştırma
7) TÜBİTAK - Yürütücü 8 - 1998 / 8 - 2000 | Durum : Tamamlandı.
İklim Faktörlerinin Fındıkta Embriyo Gelişimi ile Çiçek ve Meyve Dökümleri Üzerine Etkisi
8) BAP - Yürütücü 8 - 1998 / 12 - 1999 | Durum : Tamamlandı.
Fındığın Meyve Sapında Kopma Tabakasının Oluşumu ve Direncine Ethrel’in Etkisi Üzerine Bir Araştırma
9) BAP - Yürütücü 9 - 1997 / 1 - 1999 | Durum : Tamamlandı.
Samsun İli Cevizlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma
10) BAP - Yürütücü 4 - 1997 / 11 - 1999 | Durum : Tamamlandı.
Tüplü Ceviz Fidanı Üretiminde Değişik Yetiştirme Ortamlarının Çöğür Gelişimi Üzerine Etkileri
11) BAP - Yürütücü 4 - 1997 / 12 - 1998 | Durum : Tamamlandı.
Samsun (Terme) Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitlerinde Embriyo Gelişiminin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
12) BAP - Yürütücü 3 - 1995 / 12 - 1997 | Durum : Tamamlandı.
Samsun İlinde Yetiştirilen Standart ve Yöresel Fındık Çeşitlerinin Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Araştırma
13) TÜBİTAK - Araştırmacı 1 - 1992 / 12 - 1994 | Durum : Tamamlandı.
Samsun’da Yetiştirilen Bazı Şeftali Çeşitlerinde Elle ve Kimyasallarla Seyreltme ve Paclobutrazol Uygulamalarının Meyve Verim ve Kalitesine Etkilerinin Araştırılması
14) BAP - Araştırmacı 1 - 1991 / 12 - 1992 | Durum : Tamamlandı.
Samsun’da Yetiştirilen Deveci Armutlarında Meyve Seyreltmesi Üzerinde Bir Araştırma
15) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 1 - 1990 / 12 - 1992 | Durum : Tamamlandı.
Bazı Önemli Fındık Çeşitlerinin Floral Gelişme Devrelerinin Tespiti ile Bu Çeşitlerin Döllenme Biyolojileri Üzerinde Bir Araştırma
16) BAP - Araştırmacı 3 - 1986 / 7 - 1989 | Durum : Tamamlandı.
Vegetatif ve Generatif Yolla Çoğaltılan Fındık Anaçlarına Önemli Fındık Çeşitlerinin Aşılanması Üzerine Araştırmalar
17) Danışman 1 - 2015 / 12 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Farklı Tozlayıcı Çeşitlerin Fındıkta Meyve ve İç Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Aysun Akman - 2 / 2014- devam ediyor
2) Yüksek Lisans - Ayşegül Fat - 10 / 2014- devam ediyor
3) Yüksek Lisans - Elifnur Bayram - 10 / 2014- devam ediyor
4) Yüksek Lisans - Fatma Koç - Fındığın Tepe Daldırması Yöntemi ile Çoğaltılması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 3 / 2012-devam ediyor
5) Yüksek Lisans - Sinem Öztürk Erdem - Bazı Yerli Kiraz (Prunus avium L.) Çeşit ve Genotiplerinde Uyuşmazlığı Düzenleyen S-Allel Genlerinin PCR Tekniğine Dayalı Spesifik Allel Analizi Kullanılarak Belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 1 / 2012
6) Yüksek Lisans - Gülay Belur - 12 / 2011-devam ediyor
7) Doktora - Hüseyin İrfan Balık - Fındıkta Kseni ve Metakseni Üzerine Araştırmalar - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 12 / 2011- devam ediyor
8) Yüksek Lisans - Hüseyin İrfan BALIK - Ordu’nun Ünye İlçesinde Palaz Fındık Çeşidi Klon Seleksiyonu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2007
9) Yüksek Lisans - Ali Turan - Giresun İli Bulancak İlçesi Tombul Fındık Klon Seleksiyonu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 / 2007
10) Yüksek Lisans - Bahar Karakaş Çırtlık - Amasya’da Yetiştirilen Bazı Önemli Standart ve Yerli Kiraz Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin İncelenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 3 / 2006
11) Doktora - Taki Demir - Türk Fındık Çeşitlerinin RAPD Markörleri ve Pomolojik Özellikleri ile Tanımlanarak Çeşitler Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 9 / 2004
12) Yüksek Lisans - Dilek Marangoz - Fındıkta Yumurtalıkta Meydana Gelen Gelişmeler İle Bunlara İlişkin Bazı Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 11 / 1999
13) Yüksek Lisans - Taki Demir - Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Araştırma - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 11 / 1997