Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU / Kimya ve Kimyasal İşleme Tek.


YayınlarDergi Makalesi
1) Esra Bilgin Simsek, Didem Saloglu, Nazlı Ozcan, Ivan Novak, Dusan Berek Carbon fiber embedded chitosan/PVA composites for decontamination of endocrine disruptor bisphenol-A from water, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 70, 1 / 2017, doi:10.1016/j.jtice.2016.11.008 [Uluslararası]

2) Nazli Ozcan, Didem Saloglu Swelling Kinetics and Diffusion Coefficients of Polyacrylamide Hydrogels Via Different Drying Methods, Journal of Chemical Engineering Research Updates, 2, 6 / 2015, DOI: 10.15377/2409-983X.2015.02.02.2 [Uluslararası]

Yüksek Lisans Tezi
1) Nazlı Özcan Lipaz immobilize edilmiş poliakrilamit hidrojellerinin şişme, aktivite ve salım davranışlarının incelenmesi, 6 / 2014, Yalova

Konferans Bildirisi
1) Nazlı Özcan, Didem Omay Lipaz&poliakrilamit süper absorbant hidrojellerinin şişme kinetik modeli ve difüzyon katsayısı, 6 / 2014, Pamukkale [Ulusal]

2) Nazlı Özcan, Didem Omay Swelling and immobilization properties of poly(acrylamide)-lipase hydrogels, 6 / 2013, Italy [Uluslararası]

3) Pınar Akay, Nazlı Özcan, Didem Omay Immobilization of lipase onto photocrosslinked polymer network: Characterization and Polymerization applications, 8 / 2013, İstanbul [Uluslararası]

4) Bayram Kılıç, Nazlı Özcan, Pınar Akay, Didem Omay ZnO Nanostructures onto Chitosan Hydrogels, 9 / 2013, İspanya [Uluslararası]

5) Nazli Ozcan, Pınar Akay, Didem Omay Lipaz İmmobilize Edilmiş Poliakrilamit Hidrojellerin Aktivite, Şişme ve Salım Davranışlarının İncelenmesi, 5 / 2013, Ankara [Uluslararası]

6) Nazlı Özcan, Pınar Akay, Didem Omay Bir boyutlu (1D) ZnO nanoyarıiletken tabanlı fotovoltaik hücrelerin üretilmesi, 5 / 2013, Ankara [Ulusal]