NURŞEN ARITÜRK

Prof.Dr. NURŞEN ARITÜRK

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
nariturk@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
nursenariturk@hotmail.com
Website
Uzmanlık Alanları
Göz Hastalıkları
İlgi Alanları
Glokom, Oküloplastik Cerrahi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1984
Yüksek Lisans
Doktora
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / 1992
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1996
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1999
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı Ocak 2011- Eylül 2015