NACİ ÇEVİK

Arş. Gör. NACİ ÇEVİK

ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
KDZ.Ereğli
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 800-8171 / 7829
OMÜ E-Posta
naci.cevik@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
nacicevik@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Türk Hukuk Tarihi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Gazi Üniversitesi Hukuku Fakültesi / 2011
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2015
Doktora
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü