MURAT YARIM

Prof.Dr. MURAT YARIM

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Erzurum / Oltu
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2819
OMÜ E-Posta
myarim@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
muratyarim@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Veteriner Patoloji
İlgi Alanları
Nöropatoloji, Nörosteroidler, Distemper

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1991
Doktora
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 2006
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 2012