MUSTAFA ÜNAL

Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA ÜNAL

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Afyon
Yabancı Diller
--ingilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3377
OMÜ E-Posta
mustafa.unal@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
aile hekimliği

Eğitim Bilgileri
Lisans
--tıp fAKÜLTESİ / 1991
Yüksek Lisans
ANEAH / 2006
Doktora
tIP fakültesi
Yrd. Doçentlik
19 mayıs universitesi / 2010

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Universitesi yrd. doç. dr