MUSTAFA SAĞLAM

Doç.Dr. MUSTAFA SAĞLAM

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Amasya
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1411
OMÜ E-Posta
mustafa.saglam@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
mustafasaglam75@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Toprak Fiziği
İlgi Alanları
Toprak Fiziği, Toprak Suyunun Modellenmesi, Toprak Kalitesi, HYDRUS, Jeoistatistik

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi / 1998
Yüksek Lisans
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü / 2001
Doktora
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü / 2008
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2010
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2016