Murat GÜREL

Dr. Öğretim Üyesi Murat GÜREL

DEVLET KONSERVATUVARI / MÜZİK

» Biyografi


 

Doktor Öğretim Üyesi Murat GÜREL


6 Nisan 1987 tarihinde Elazığ’da doğdu. 2000-2004 yıllara arasında Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda Erdinç ÇELİKKOL’dan Türk Müziği Nazariyatı, Usül Bilgisi, Repertuvar, Ses Eğitimi dersleri aldı ve aynı yıllarda konservatuvarda keman derslerine başladı.
 
2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans programına başladı. 2005-2009 yılları arasında Batı müziği üzerine keman eğitimi alırken, Türk müziği üslubu ile keman icracılığı çalışmalarına devam etti.

2011 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda “Keman Eğitiminde Kullanılan Süsleme Tekniklerinin Türk Müziği Keman İcrasındaki Uygulama Biçimi ve Buna Yönelik Alıştırmaların Oluşturulması” konulu tezi ile yüksek lisans programını bitirdi.
 
2011 yılında Gazi Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Çalgı Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi kadrosuyla göreve başladı.
 
2016 yılında Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türk Müziği Anabilim Dalı’nda "Nubar Tekyay'ın Keman Taksimlerinin Tahlili" konulu tezi ile doktora programını bitirdi.
 
T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı katkılarıyla, vefatının 300. Yılında "Buhurizade Mustafa Itri Efendi” adlı albüm çalışmasında keman icracısı olarak yer aldı.
 
Türk müziğini uluslararası platformda tanıtmak amacıyla 28 ülke 45 şehirde akademik etkinlikler gerçekleşirdi.
 
İngiltere (Bristol), İngiltere (Bath), Hollanda (Amsterdam), İtalya (Roma, Frosinone), Portekiz (Lizbon), Letonya (Riga), Estonya (Tallinn), Avusturya (Viyana), Yunanistan (Nikoleika), Romanya (Timisoara) ve Türkiye'de (Bursa, Eskişehir) üniversite ve uluslararası müzik festivalleri kapsamında solo keman konserleri verdi.
 
Topluluk konserleriyle Güney Kore (Seoul), Çin (Pekin, Şanghay), İngiltere (Bristol), Almanya (Berlin), Romanya (Mecidiye, Bükreş, Köstence, Braila), Makedonya (Üsküp, Ohrid), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (Gazimağusa) ülkemizi temsil etti.
 
Yurt dışında İngiltere (Liverpool), İtalya (Frosinone), Gürcistan’da (Batum) ve yurt içinde Ankara, İstanbul, Eskişehir'de gerçekleşen sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak yer aldı.
 
Çin (Pekin) China Conservatory’de "Çin Türk Kültür Yılı Etkinlikleri 2013" kapsamında Türk müziğinde keman çalgısının kullanımına yönelik atölye çalışması yaptı.
 
Portekiz (Lizbon) Escola Superior De Musica De Lisboa,  Estonya (Tallin) Estonian Academy of Music and Theatre ve Romanya (Timisoara) The West University of Timisoara’da lisans-lisansüstü programı öğrencilerine-öğretim elemanlarına Türk müziğinde keman icracılığı ve “Anadolu Edvar Geleneği” yaklaşımıyla Türk müziği nazariyatı dersleri verdi, atölye çalışmaları yaptı.
 
“Bir Cümlede Makam” adıyla İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi.
 
TRT Ankara Radyosu’nda keman icracısı olarak yer aldı.
 
“Murat Gürel Keman Sınıfı Konseri” etkinlikleri kapsamında öğrencileriyle Ankara, Eskişehir ve Samsun'da konserler verdi.
 
Gazi Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen “I. Ulusal Genç Sazendeler Yetenek Yarışması” ön elemeleri ve finalinde jüri üyeliği yaptı.
 
2017-2018 yılları arasında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilerek ortaokullar 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda tarihte ilk defa yürürlüğe konan "Seçmeli Keman Dersi" öğretim programının tamamını hazırladı.
 
2018-2019 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndaki görevinin yanı sıra davetli öğretim elemanı olarak Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü’nde Makam Kuramı-Okumaları, Çalgı Eğitimi (keman) ve Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitim Anabilim Dalı’nda Çalgı Eğitimi (keman) derslerini yürüttü.

2018-2019 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı bünyesindeki “Anadolu Makam” Türk müziği topluluğunda keman icracısı olarak yer aldı.

2019 yılında, İngiltere (Bath) Bath Spa University ve İngiltere (Bristol) University of Bristol tarafından davet edilerek Türk müziği keman resitali ve seminerler verdi. Bu kurumlardaki yüksek lisans-doktora programlarında dersler verdi ve atölye çalışmaları yaptı.

2019 yılında Avustralya, Melbourne, Monash University’de davetli konuşmacı olarak konferanslar verdi.
 
Hindistanlı besteci Sandeep BHAGWATI ve Özbekistanlı besteci Jakhongir SHUKUR’a ait yeni müzik eserlerinin İTÜ, MIAM stüdyo kayıtlarında ve konserlerinde keman-ses icracısı olarak yer aldı.
 
Uluslararası Avrupa Birliği projesi (ERC) kapsamında İTÜ, MIAM ses kayıt stüdyosunda “Türk Müziğinde Keman” konulu 2 saatlik detaylı anlatım ve icra kayıtları yaptı.
 
Transkripsyon çalışmaları İspanya (Barcelona) ve İstanbul’da Hezarfen Ensemble tarafından seslendirildi.
 
3 farklı uluslararası projede görevine devam etmektedir.

- 2017 yılından bu yana uluslararası “Beyond East and West: Developing and Documenting an Evolving Transcultural Musical Practice” Avrupa Birliği projesi (ERC) yürütücülüğü kapsamında Türkiye, İngiltere, Almanya, Amerika ve Tayvan'dan akademisyen/sanatçılara İTÜ, Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) transkripsiyonlarıyla icra tavrı üzerine atölye çalışmaları gerçekleştirmekte ve “Anadolu Edvar Geleneği” yaklaşımıyla Türk müziği nazariyatı dersleri vermektedir.

- 2020 yılından bu yana Hindistan/Kolkata ve İstanbul "Goethe Institut" ev sahipliğinde Hindistan, Almanya ve Türkiye ortaklı, uluslararası "Beethoven Eastern Variations" projesinde araştırmacı ve keman icracısı olarak yer almaktadır.

- 2022 yılı itibariyle Kanada merkezli, uluslararası "SOUNDINGS, Assemblies of Listenings and Voices Across the Souths​" projesi kapsamında; Kanada, Hindistan, Almanya, Hollanda, Brezilya, Avusturya, İsviçre, İsveç, Vietnam ve Güney Afrikalı akademisyenlerle birlikte proje ana komitesinde yer almakta ve proje yürütücülüğü yapmaktadır.

2022 yılı itibariyle yeni müzik (transcultural-transtradition contemporary music) topluluğu *Hezarfen Ensemble’da keman icracısı olarak yer almakta ve kültürlerarası-geleneklerarası müzik çalışmaları yapmaktadır.

*Hezarfen Ensemble Üyeleri; Amy Salsgiver (Perküsyon), Bülent Özbek (Ney), Cem Önertük (Flüt), Kıvanç Fındıklı (Klarnet), Murat Gürel (Keman), Müge Hendekli (Piyano), Neva Özgen (Kemençe), Ozan Evrim Tunca (Çello), Özcan Ulucan (Keman), Ulrich Mertin (Viyola).


2022 yılında, üyesi olduğu yeni müzik topluluğu Hezarfen Ensemble ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cem’i Can DELİORMAN şefliğinde “yeni müzikte makam” temasıyla İngiltere, Bristol "Yeni Müzik Festivali"nde ve BBC Radyo programında keman icracısı olarak yer aldı.

2019 yılından bu yana Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü'nde doktor öğretim üyesi kadrosuyla görevine devam etmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı yönetim kurulu üyesidir.

Lisans ve lisansüstü programlarında Keman, Resital Repertuvarı ve Türk Müziği Nazariyatı derslerini yürütmektedir.

Akademik çalışmalarına Keman ile Türk Müziği İcracılığı-Eğitimciliği, Türk Müziği Nazariyatı ve Transkripsyon-İcra Analizi alanlarında devam etmektedir.

Türkçe öğretmeni Nurdan GÜREL ile evlidir. Duru (2019) adında bir kız çocuğu vardır.
 
*Uluslararası Ders Anlatımı
Pratik "Anadolu Edvar Geleneği" Yaklaşımıyla Makam Anlatımı

https://www.youtube.com/watch?v=lGmH4beYwLY

*Ortaokul Öğrencileriyle Pratik "Anadolu Edvar Geleneği" Yaklaşımıyla Makam Anlatımı
https://www.youtube.com/watch?v=_KcJO-G2M1k
 

*Uluslararası "Beethoven Eastern Variations" Projesi Tanıtım Videosu 
https://www.youtube.com/watch?v=1xiVnstlWOA

 

*Makale - "Anadolu Edvar Geleneği Yaklaşımıyla Makamı Oluşturan Temel İlke ve Öğeler, Hicaz Perde Düzeninden Doğan Otuz Yedi Makam"​ 
https://www.idildergisi.com/makale/pdf/1633978837.pdf


YouTube Kanalı
https://www.youtube.com/user/muratgurelll

e-mail
murat.gurel@omu.edu.tr
muratgurell@gmail.com