Murat GÜREL

Dr. Öğretim Üyesi Murat GÜREL

DEVLET KONSERVATUVARI / MÜZİK

» Akademik Özgeçmiş


 

ESERLER LİSTESİ (2022 GÜNCEL)

 

Doktora Tezi: 

 

Nubar Tekyay’ın Keman Taksimlerinin Tahlîli (2016),
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türk Müziği Anabilim Dalı
 

A.ULUSLARARASI YAYIN
 

A.1. Uluslararası kitap bölümü


A.1.1. GÜREL MURAT (2019). THE ANALYSIS OF CEVDET CAGLA’S KURDILIHICAZKAR MAKAM VIOLIN TAKSIM. I. Società Editrice di Musicologia, ISBN: 978-88-3293-264-5, 509-527


A.2. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki uluslararası dergilerde yayımlanan özgün araştırma makalesi


​A.2.1. GÜREL MURAT (2021). “ANADOLU EDVAR GELENEĞİ YAKLAŞIMIYLA MAKAMI OLUŞTURAN TEMEL İLKE ve ÖĞELER, HİCAZ PERDE DÜZENİNDEN DOĞAN OTUZ YEDİ MAKAM”. idil, 85 (2021 Eylül): s. 1376–1409. doi: 10.7816/idil-10-85-09. Tarandığı İndex: EBSCO.

A.2.2. GÜREL MURAT (2016). HAKKI DERMAN’A AİT BAYÂTİ KEMAN TAKSİMİNİN ANALİZİ, THE ANALYSIS OF HAKKI DERMAN’S BAYATI VIOLIN TAKSIM. Rast Müzikoloji Dergisi (Uluslararası Müzikoloji Dergisi), 4(3), 1367-1395.,Doi: 10.12975. Tarandığı İndex: EBSCO ve RILM.


B. ULUSLARARASI BİLDİRİ


B.1. Uluslararası Kongre veya Sempozyumlarda sunulan; SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergi özel sayılarında ya da aynı kapsamdaki kongre/sempozyum kitabında tam metni yayımlanmış sözlü bildiri


B.1.1. GÜREL MURAT (2019). THE ANALYSIS OF CEVDET CAGLA’S KURDILIHICAZKAR MAKAM VIOLIN TAKSIM. YMEIC 2017, I. Società Editrice di Musicologia, ISBN: 978-88-3293-264-5, 509-527, Young Musicologists and Ethnomusicologists International Conference ”Music, Individuals and Contexts: Dialectical Interactions” Università delgi Studidi Roma "Tor Vergata", ROMA, İTALYA.

B.1.2. GÜREL MURAT (2011).YAY TEKNİKLERİNİN TÜRK MÛSİKÎSİ KEMAN İCRÂCILIĞINDAKİ KULLANILMA BİÇİMLERİ, THE USAGE OF BOW TECHNIQUES IN TURKISH MUSIC VIOLIN PERFORMING. Gazi Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, ANKARA, TÜRKİYE.


B.2. Uluslararası kongre veya sempozyumlarda sunulan sözlü bildiriler


B.2.1. GÜREL MURAT (2019). REPRESENTING ORNAMENTATION IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC – NEW NOTATION TOOLS FOR THE TRANSCRIPTION OF RECORDED PERFORMANCES. Technologies of Notation and Representation in Music, TENOR 2019. Monash University, MELBOURNE, AVUSTRALYA. (Davetli Konuşmacı-Keynote Speaker). 23.07.2019.

B.2.2. GÜREL MURAT (2019). TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAM CONCEPT and TRANSCRIPTION, ANALYSIS OF SADI ISILAY'S HUSEYNI MAKAM VIOLIN TAKSIM. International Music Conference: “The Multivalent Voice in Transcultural Music-Making”. Istanbul Technical University, Macka Campus, Sosyal Tesisler, İSTANBUL, TÜRKİYE. 11.04.2019.

B.2.3. GÜREL MURAT (2017). THE ANALYSIS OF SADI ISILAY'S HUSEYNI MAKAM VIOLIN TAKSIM. XII. International Festival, Conference of Folk and Church Music of Batumi. The Music Faculty of Batumi State Art Teaching University, BATUM, GÜRCİSTAN. (Davetli Konuşmacı-Keynote Speaker).

B.2.4. GÜREL MURAT (2012). TÜRKIYE’NİN KÜLTÜR ve TURIZM ŞEHRİ OLAN BURSA’NIN MÜZİK KURULUŞLARI MÜZİK TOPLULUKLARI AÇISINDAN KENT ve ÜLKE TURİZMİNE KATKILARI, Musical Institutions of Bursa The City of Culture and Tourism of Turkey Contributions of Bursa to City and Country Tourism in Terms Musical Bands. Leeds Metropolitan University, International "Soundtracks: Music, Tourism and Travel" Conference, Adelphi Hotel, LIVERPOOL, İNGİLTERE.


C. ULUSAL MAKALE


C.1. TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanan özgün makale


C.1.1. GÜREL MURAT (2016). NUBAR TEKYAY’A AİT HÜZZAM KEMAN TAKSİMİNİN ANALİZİ, THE ANALYSIS OF NUBAR TEKYAY’S HUZZAM VIOLIN TAKSIM. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Akademik Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 1(1), 94-109. (Doktora tezi kapsamında yayın.)


D. ULUSAL BİLDİRİ


D.1. Ulusal Kongre veya Sempozyumlarda sunulan ve kongre/sempozyum kitabında tam metni yayımlanmış bildiri


D.1.1. GÜREL MURAT (2012). TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA KEMAN EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR? Niğde Üniversitesi 10.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, NİĞDE.


E. ULUSLARARASI ATIF


E.1. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve Index Islamicus kapsamı dışındaki dergilerde yapılan atıflar


E.1.1. DEMİRDİREK SÜLEYMAN BARIŞ (2018). HAKKI DERMAN’IN HİCAZKÂR TAKSİMİNİN TAHLİLİ VE BU TAKSİME YÖNELİK KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK ALIŞTIRMALARIN OLUŞTURULMASI. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 7 (45), s.589-601.

E.1.2.  BÜKÜLMEZ HALUK (2017). KEMANİ SADİ IŞILAY’IN SAZ ESERİ İCRASININ TAHLİLİ. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 6 (30), s.529-584.


F. ULUSAL ATIF


F.1. Yurt içinde yüksek lisans ve doktora tezlerinde yapılan atıflar


F.1.1. DEMİRDİREK SÜLEYMAN BARIŞ (2018). HAKKI DERMAN’IN KEMAN TAKSİMLERİNİN TAHLİLİ VE BU TAHLİLLER DOĞRULTUSUNDA KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK ALIŞTIRMALARIN OLUŞTURULMASI. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, ANKARA.

F.1.2. İLGAR KORAY (2018). TÜRK MÜZİĞİ VİYOLONSEL İCRÂCILIĞINDA MES’UD CEMİL. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, ANKARA.

F.1.3. TAŞÇI GÜRKAN (2012). TÜRK HALK MUSİKİSİ SAZ ESERLERİNİN ORTAÖĞRETİM MESLEKİ KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANIM OLANAKLARI YÖNÜYLE İNCELENMESİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. EDİRNE.


G. ULUSAL DERGİ ve PROJELERDE HAKEMLİK-EDİTÖRLÜK


G.1. TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan dergilerde hakemlik


G.1.1. GÜREL MURAT (2022). AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

G.1.2. GÜREL MURAT (2019). ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK SANAT DERGİSİ.

G.1.2. GÜREL MURAT (2018). ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ. Sayı 14.
 

G.2. Ulusal projelerde hakemlik


G.2.1. GÜREL MURAT (2022). ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAKEMLİĞİ (2 adet)


H. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ


H.1. Avrupa Birliği Çerçeve Programı destekli projelerde yürütücülük


H.1.1. GÜREL MURAT. COORDINATOR. “SOUNDINGS, ASSEMBLIES OF LISTENINGS AND VOICES ACROSS THE SOUTHS​”, 2022-Devam ediyor.

H.1.2. GÜREL MURAT. COLLABORATOR. “BEETHOVEN 2020 EASTERN VARIATIONS, INDIA-GERMANY-TURKEY”, IN COLLABORATION WITH GOETHE INSTITUT. 2019-Devam ediyor.

H.1.3. GÜREL MURAT. COORDINATOR. “BEYOND EAST AND WEST: DEVELOPING AND DOCUMENTING AN EVOLVING TRANSCULTURAL MUSICAL PRACTICE”, IN COLLABORATION WITH THE EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC PROJESİ). 2017- Devam ediyor.


I. DİĞER HİZMETLER


I.1. İdari görevler


I.1.1. Ana Sanat Dalı Başkanı, OMÜ DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİK BÖLÜMÜ, GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ASD, 2020 - 2022.

I.1.2. Yönetim Kurulu Üyesi, OMÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2019 - devam ediyor.

I.1.3. Erasmus Kurum Koordinatörü. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2011-2019.
(Erasmus kurum koordinatörü olarak anlaşma yapılan 13 adet üniversite dosyada yer almaktadır).

I.1.4. AHBV TMDK Uluslararasılaşmanın Geliştirilmesi Komisyonu Üyesi, 2018-2019.

I.1.2. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak ya da katkıda bulunmak, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretim Programı Yazımı.

I.1.2.1. GÜREL MURAT. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ORTAOKULLAR 5, 6, 7 VE 8.SINIF "SEÇMELİ KEMAN DERSİ, KEMAN MODÜLÜ" ÖĞRETİM PROGRAMI HAZIRLAYICISI. 2017-2018.(Öğretim programı dosyasında yer almaktadır).


J. ULUSLARARASI KEMAN RESİTALİ


J.1. GÜREL MURAT. KEMAN RESİTALİ. Bath Spa University. BATH, İNGİLTERE. 04.02.2019.

J.2. GÜREL MURAT. KEMAN RESİTALİ. The West University of Timisoara. TIMISOARA, ROMANYA. 09.05.2018.

J.3. GÜREL MURAT. KEMAN RESİTALİ. Mazā Ģilde, Amatuiela 3, RIGA, LETONYA. 23.03.2018.

J.4. GÜREL MURAT. KEMAN RESİTALİ. Auditorium al Michelangelo, ROMA/FROSINONE, İTALYA. 19.05.2017.

J.5. GÜREL MURAT. KEMAN RESİTALİ. Escola Superior  De Música De Lisboa, Pequeno Auditório. LİZBON, PORTEKİZ. 03.06.2014.


K. ULUSLARARASI KARMA SANAT ETKİNLİĞİ


​K.1. GÜREL MURAT (keman), BRISTOL NEW MUSIC FESTIVAL 2022 & HEZARFEN ENSEMBLE. ST George's Concert Hall, BRISTOL, İNGİLTERE. 07.05.2022. (BBC Radyo 3 tarafından canlı olarak yayınlanmıştır.)

K.2. GÜREL MURAT (keman), INDIAN COMPOSER SANDEEP BHAGWATI: HAIKU AND ALAP COMPOSITIONS CONCERT. ITU Macka Campus, Mustafa Kemal Amfisi, İSTANBUL, TÜRKİYE. 13.04.2019.

K.3. GÜREL MURAT (keman), TRANCRIPTIONS OF MAKAM MUSIC INTERNATIONAL CONCERT, ITU Macka Campus, Mustafa Kemal Amfisi, İSTANBUL, TÜRKİYE. 12.04.2019. (Konserde Murat Gürel’in transkripsyonları seslendirilmiştir.)

K.4. GÜREL MURAT (keman), GÜREL NURDAN (solist). TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ. Eesti Muusika- ja Teatri akadeemia / Estonian Academy of Music and Theatre, TALLINN, ESTONYA. 26.03.2018.

K.5. GÜREL MURAT (keman), GÜREL NURDAN (solist). TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ. Mazā Ģilde, Amatuiela 3, RİGA, LETONYA. 23.03.2018.

K.6. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. TANBURİ CEMİL BEY’İ ANMA KONSERİ. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi, GAZİMAĞUSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. 06.05.2016.

K.7. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ. Shangai University – G.Ü.TMDK Ortak Konseri, Çin’de Türk Kültür Yılı Etkinlikleri 2013. SHANGAI, ÇİN. 21.11.2013.

K.8. G.Ü. TMDK ÖĞRETİM ELEMANLARI. TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ. ChinaConservatory - GÜ.TMDK Ortak Konseri, Çin’de Türk Kültür Yılı Etkinlikleri 2013. PEKİN, ÇİN.19.11.2013.

K.9. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ-GÜNEY KORE, SEOUL, SOOKMYUNG GAYAGEUM ORKESTRASI ORTAK KONSERİ. Gazi Üniversitesi, Gazi Konser Salonu, ANKARA, TÜRKİYE. 01.10.2013.

K.10. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. RUMELİ TÜRKÜLERİ KONSERİ. Tuna ve Karadeniz Bölgesinde Türk - Romen Tarihi Dostluğu Sempozyumu. (Simpozionul Prietenia Istorica Româna-Turcâîn Zona Dunâriişi Mârii Negre) MECİDİYE, ROMANYA. 21.10.2012.

K.11. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. ITRÎ ESERLERİ-RUMELİ TÜRKÜLERİ KONSERİ. Tuna ve Karadeniz Bölgesinde Türk - Romen Tarihi Dostluğu Sempozyumu (Simpozionul Prietenia Istorica Româna - Turcâîn Zona Dunâriişi Mârii Negre). KÖSTENCE, ROMANYA. 20.10.2012.

K.12. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. RUMELİ TÜRKÜLERİ KONSERİ. VII. Uluslararası Atatürk Kongresi. OHRİD, MAKEDONYA. 21.10.2011.

K.13. GÜREL MURAT (keman), OTER TOLGA (ud), AZKUR ÇAĞATAY (solist). TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ. VII. Uluslararası Atatürk Kongresi. ÜSKÜP, MAKEDONYA. 18.10.2011.

K.14. TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ. Uluslararası Karadeniz Ülkeleri Kültür Festivali, Güney Kore Ulusal Konser Salonu. SEOUL, GÜNEYKORE. 07.08.2010.


L. ULUSLARARASI ATÖLYE ÇALIŞMASI (WORKSHOP)


L.1. GÜREL MURAT. TRANSCRIPTION-EXERCISES of TRADITIONAL TURKISH MUSIC “BOZLAK” FORM. Centre for Advanced Studies In Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 05-06.03.2020 (Transkripsiyon dosyasında yer almaktadır).

L.2. GÜREL MURAT. TRANSCRIPTION-EXERCISES of TRADITIONAL TURKISH MUSIC “BOZLAK” FORM. Centre for Advanced Studies In Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 20-22.12.2019. (Transkripsiyon dosyasında yer almaktadır).

L.3. GÜREL MURAT. ORNAMENTATION in TRADITIONAL TURKISH MUSIC, TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAM LECTURING. Yunus Emre Enstitüsü, VİYANA, AVUSTURYA. 07.11.2019

L.4. GÜREL MURAT. TRANSCRIPTION-EXERCISES of CETIN ICTEN’S BOZLAK PERFORMANCE. Centre for Advanced Studies In Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 18-20.10.2019. (Transkripsiyon dosyasında yer almaktadır).

L.5. GÜREL MURAT. TRANSCRIPTION OF KEMANI SEBUH’S “KURDILIHICAZKAR MAKAM” LONGA. Centre for Advanced Studies In Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 3-4.04.2019. (Transkripsiyon dosyasında yer almaktadır).

L.6. GÜREL MURAT. TRANSCRIPTION OF REFIK FERSAN’S “NIKRIZ” MAKAM SAZ SEMAISI COMPOSITION AND IHSAN OZGEN’S KEMENCE PERFORMANCE. Centre for Advanced Studies In Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 15-17.02.2019. (Transkripsiyon dosyasında yer almaktadır).

L.7. GÜREL MURAT. ORNAMENTATIONS, PLAYING STYLE VARIATIONS (100 VARIATIONS) ON ONE MAIN THEME IN “USSAK” MAKAM. Centre for Advanced Studies In Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 16.02.2019. (100 varyasyon dosyasında yer almaktadır).

L.8. GÜREL MURAT. ORNAMENTATION in TRADITIONAL TURKISH MUSIC, TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAMS ON THE BASIS OF TRADITION APPROACH “EDVAR”, ANATOLIAN ECOLE (15th-18th CENTURIES). University of Bristol, BRISTOL, İNGİLTERE. 05.02.2019.

L.9. GÜREL MURAT. ORNAMENTATION in TRADITIONAL TURKISH MUSIC, TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAMS ON THE BASIS OF TRADITION APPROACH “EDVAR”, ANATOLIAN ECOLE (15th-18th CENTURIES). Bath Spa University, BATH, İNGİLTERE. 04.02.2019.

L.10. GÜREL MURAT. TRANSCRIPTION OF TANBURI CEMIL BEY’S SEDARABAN MAKAM SAZ SEMAISI COMPOSITION. Centre for Advanced Studies In Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 11-12.10.2018. (Transkripsiyon dosyasında yer almaktadır).

L.11. GÜREL MURAT. TRANSCRIPTION OF NUBAR TEKYAY’S HUZZAM MAKAM TAKSIM.  Centre for Advanced Studies in Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 12.10.2018. (Transkripsiyon dosyasında yer almaktadır).

L.12. GÜREL MURAT. ORNAMENTATION IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC. The West University of Timisoara. TIMISOARA, ROMANYA. 10.05.2018.

L.13. GÜREL MURAT. ORNAMENTATION IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC. The West University of Timisoara. TIMISOARA, ROMANYA. 09.05.2018.

L.14. GÜREL MURAT. “MESK” STUDY ON TRANSCRIPTION OF CUNEYD ORHON’S KEMENCE PERFORMANCE. Centre for Advanced Studies in Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 09.04.2018.

L.15. GÜREL MURAT. TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAMS ON THE BASIS OF TRADITION APPROACH, “EDVAR”. Centre for Advanced Studies in Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 09.04.2018.

L.16. GÜREL MURAT. HICAZ MAKAM ON THE BASIS OF TRADITION APPROACH “EDVAR”, TRANSCRIPTION OF CUNEYD ORHON’S KEMENCE PERFORMANCE. Centre for Advanced Studies in Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 08.04.2018. (Transkripsiyon dosyasında yer almaktadır).

L.17. GÜREL MURAT. ORNAMENTATION IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC. TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAMS ON THE BASIS OF TRADITION APPROACHES, “EDVAR”. MUSIC-MELODİC DEVELOPMENT OF MAKAMS, “SEYİR”. Eesti Muusika – ja Teatri akadeemia / Estonian Academy of Music and Theatre, TALLIN, ESTONYA. 26.03.2018.

L.18. GÜREL MURAT. RAST ORDER (MAIN ORDER), RAST, USSAK, SEGAH, HUSEYNI, ACEM, KARCIGAR, HICAZ, SABA, BESTENIGAR MAKAMS ON THE BASIS OF TRADITION APPROACHES. Centre for Advanced Studies in Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE.  17.02.2018.

L.19. GÜREL MURAT. TRANSCRIPTION OF TANBURI CEMIL BEY’S FERAHFEZA MAKAM SAZ SEMAISI. Centre for Advanced Studies in Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE.  15-16.02.2018. (Transkripsiyon dosyasında yer almaktadır).

L.20. GÜREL MURAT. TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAMS ON THE BASIS OF TRADITION APPROACHES, EDVAR. MUSIC-MELODIC DEVELOPMENT OF HİCAZ MAKAM. TAKSIM FORM. Centre for Advanced Studies in Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 21.11.2017.

L.21. GÜREL MURAT. ORNAMENTATION IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC. TRANSCRIPTION OF ITRI’S BUSELIK MAKAM COMPOSITION. Centre for Advanced Studies in Music (MIAM), Istanbul Technical University, Ilhan Usmanbas Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE.  20.11.2017. (Transkripsiyon dosyasında yer almaktadır).

L.22. GÜREL MURAT. THE HISTORY OF VIOLIN, INTONATION IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC, ORNAMENTATION IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC. China Conservatory, PEKİN, ÇİN. 18.11.2013.


M. ULUSAL KEMAN RESİTALİ


​M.1. GÜREL MURAT. KEMAN RESİTALİ. "SAZ ESERLERİ". Nilüfer Belediyesi, Dernekler Yerleşkesi Konser Salonu, BURSA, TÜRKİYE. 18.02.2022. 

M.2. 
GÜREL MURAT. KEMAN RESİTALİ. "KEMANİ BESTEKARLARA AİT PEŞREV ve SAZ SEMAİLERİ". Nilüfer Belediyesi, Dernekler Yerleşkesi Konser Salonu, BURSA, TÜRKİYE. 25.12.2021. 

M.3. GÜREL MURAT. KEMAN RESİTALİ. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Amfi Tiyatro, Sazova, ESKİŞEHİR. TÜRKİYE. 11.05.2019.

M.4. GÜREL MURAT. KEMAN RESİTALİ. "TANBURİ CEMİL BEY'İN SAZ ESERLERİ". Nilüfer Belediyesi, Karaman Dernekler Yerleşkesi Konser Salonu, BURSA, TÜRKİYE. 16.03.2018.


N. ULUSAL KARMA SANAT ETKİNLİĞİ


N.1. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, “ANADOLU MAKAM” TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU SAZ ESERLERİ KONSERİ, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, BİSED Konser Salonu, İSTANBUL. 14.05.2019.

N.2. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, “ANADOLU MAKAM” TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU, MUHAYYER SÜNBÜLE TAKIM KONSERİ. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi, Salon 2016, ESKİŞEHİR. 24.04.2019.

N.3. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, “ANADOLU MAKAM” TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU, ŞEDD-İ ARABAN TAKIM KONSERİ. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu, ESKİŞEHİR. 28.11.2018.

N.4. G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİM ANABİLİM DALI VE G.Ü. TMDK ÖĞRETİM ELEMANLARI, ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU SAZ SANATÇILARI. TÜRK DÜNYASI MÜZİKLERİNDEN ESİNTİLER KONSERİ. Gazi Üniversitesi, Gazi Konser Salonu, ANKARA.17.04.2017.

N.5. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ. Gazi Üniversitesi, Gazi Konser Salonu, ANKARA.13.04.2016.

N.6. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ. Gazi Üniversitesi, Gazi Konser Salonu, ANKARA.16.04.2015.

N.7. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA KONSERİ. Gazi Üniversitesi, Gazi Konser Salonu, ANKARA.18.03.2015.

N.8. GÜREL MURAT (keman), GÜNALÇİN SERKAN (kanun). SAZ ESERİ FORMLARI KONSERİ. Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Tanburi Cemil Bey Salonu, ANKARA. 24.04.2013.

N.9. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ. Gazi Üniversitesi, Gazi Konser Salonu, ANKARA.16.04.2013.

N.10. G.Ü. TMDK ÖĞRETİM ELEMANLARI. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM GÜNLERİ - NEVBAHAR KONSERİ. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu, ANKARA. 03.05.2012.

N.11. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. ITRÎ ÖZEL KONSERİ. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu, ANKARA. (TRT Anadolu - TRT Avaz Kanallarından Canlı Olarak Yayınlamıştır.)  20.03.2012.

N.12. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI TEKNİKBİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, MÜCEVHERATTA MIHLAYICILIK TEKNİKLERİ SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYI AÇILIŞ KONSERİ. Gazi Üniversitesi Rektörlük
Binası Mimar Kemaleddin Salonu, ANKARA. 20.10.2011.

N.13. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI KURULUŞ VE AÇILIŞ SANAT GECESİ. Gazi Üniversitesi, Gazi Konser Salonu, ANKARA. 02.11.2011.

N.14. G.Ü. TMDK İCRA HEYETİ. TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARLARI KONSERİ. Gazi Üniversitesi, Gazi Konser Salonu, ANKARA. 05.11.2010.

N.15. TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ. Gazi Üniversitesi, Gazi Konser Salonu, ANKARA. 08.03.2010.


O. ULUSAL ATÖLYE ÇALIŞMASI (WORKSHOP)


O.1. GÜREL MURAT. TÜRK MÜZİĞİ İCRACILIĞINDA SÜSLEME TEKNİKLERİ VE NOTA DIŞI İCRA ÖRNEKLERİ, ESER ÇALIŞMASI. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA. 13.12.2017.


P. ULUSLARARASI SEMİNER, DERS VERME


P.1. GÜREL MURAT. TRANSCRIPTION and ANALYSIS of TRADITIONAL TURKISH MUSIC. Bath Spa University, BATH, İNGİLTERE. 06.02.2019

P.2. GÜREL MURAT. TRANSCRIPTION and ANALYSIS of TRADITIONAL TURKISH MUSIC, VIOLIN in TRADITIONAL TURKISH MUSIC, TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAMS ON THE BASIS OF TRADITION APPROACH “EDVAR”, ANATOLIAN ECOLE. University of Bristol, BRISTOL, İNGİLTERE. 05.02.2019.

P.3. GÜREL MURAT. VIOLIN IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC, TRANSCRIPTION AND ANALYSES OF TAKSIM. The West University of Timisoara, TIMISOARA, ROMANYA. 10.05.2018.

P.4. GÜREL MURAT. TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAM TEACHING with INSTRUMENT TRAINING STUDENTS. The West University of Timisoara, TIMISOARA, ROMANYA. 08.05.2018.

P.5. GÜREL MURAT. TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAM TEACHING with VOICE TRAINING STUDENTS. The West University of Timisoara, TIMISOARA, ROMANYA. 08.05.2018.

P.6. GÜREL MURAT. HISTORICAL BACKGROUND OF VIOLIN IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC, TECNIQUE OF VIOLIN IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC, TRADITIONAL TURKISH MUSIC MAKAMS, ORNAMENTATIONS AND NON-NOTE BASED PERFORMANCES. LİZBON, PORTEKİZ. 02-03.06.2014.


R. ULUSAL SEMİNER


R.1. GÜREL MURAT. BİR CÜMLEDE MAKAM, “DÜZEN, MERKEZ, SEYİR, KARAR”. Bised Konser Salonu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Maçka Kampüsü, İSTANBUL. 05.04.2019.

R.2. GÜREL MURAT. NUBAR TEKYAY’IN KEMAN İCRÂSI İZİNDE TÜRK MÜZİĞİ ÜSLUBUNDA KEMAN İCRACILIĞI ve EĞİTİMCİLİĞİ. Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Meragi Salonu, ANKARA. 11.04.2013.

R.3. GÜREL MURAT. Sunulmamış Seminer Çalışması. KANTEMİROĞLU NOTA YAZIM SİSTEMİ. (Seminer tam metni ekte yer almaktadır).
 

S. ULUSAL STÜDYO KAYDI


S.1. GÜREL MURAT (keman). "Saz Eserleri" Stüdyo Kaydı, SAMSUN, TÜRKİYE. 17.03.2022


T. ULUSLARARASI STÜDYO KAYDI


T.1. GÜREL MURAT (keman). Beethoven 2020 Eastern Variations Projesi Stüdyo Kaydı, SAMSUN, TÜRKİYE. 16.01.2021

T.2. GÜREL MURAT (keman). Beethoven 2020 Eastern Variations Projesi Stüdyo Kaydı, ANKARA, TÜRKİYE. 07.11.2020

T.3. GÜREL MURAT (keman). INDIAN COMPOSER SANDEEP BHAGWATI: HAIKU COMPOSITIONS (17 compositions) STUDIO RECORDING. ITU MIAM Studio, İSTANBUL, TÜRKİYE. 13.04.2019.

T.4. GÜREL MURAT. VIOLIN in TRADITIONAL TURKISH MUSIC (2 saat). Centre For Advanced Studies in Music (MIAM) Recording Studio, Istanbul Technical University, İSTANBUL, TÜRKİYE.  11.10.2018.


U. RADYO PROGRAMI


U.1. Gazi Üniversitesi TMDK İCRA HEYETİ. TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ. Akşamın Neşesi Programı, TRT Nağme. ANKARA. 28.02.2015.

U.2. Gazi Üniversitesi TMDK ÖĞRETİM ELEMANLARI. TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ. Tellerden Dökülen Nağmeler Programı, TRT Nağme. ANKARA. 18.03.2014.


V. ALBÜM ÇALIŞMASI (CD)


V.1. G.Ü. TMDK ÖĞRETİM ELEMANLARI. VEFATININ 300. YILINDA BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ (1640-1712). T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, ANKARA, 04.03.2012. (Ekte yer almaktadır).


Y. JÜRİ ÜYELİĞİ


Y.1. GÜREL MURAT. JÜRİ ÜYESİ. MUSTAFA ÇAĞATAY EROL YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİK BÖLÜMÜ. SAMSUN. 20.01.2020

Y.2. GÜREL MURAT. JÜRİ ÜYESİ. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİK BÖLÜMÜ, GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM SINAVI. SAMSUN. 10.12.2019

Y.3. GÜREL MURAT. JÜRİ ÜYESİ. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS PROGRAMI ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ YETENEK SINAVLARI, ANKARA. 10.09.2018.

Y.4. GÜREL MURAT. JÜRİ ÜYESİ. ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "KEDEM YARIM ELMA TÜRK HALK MÜZİĞİ SESLENDİRME YARIŞMASI" FİNALİ, Neşet Ertaş Kültür Merkezi, ANKARA. 27.02.2016.

Y.5. GÜREL MURAT, JÜRİ ÜYESİ. TANBURÎ CEMİL BEY ANISINA DÜZENLENEN "I. ULUSAL GENÇ SÂZENDELER YETENEK YARIŞMASI" FİNALİ, Gazi Konser Salonu, Gazi Üniversitesi, ANKARA. 16.11.2012.

Y.6. GÜREL MURAT. JÜRİ ÜYESİ. JÜRİ ÜYESİ. TANBURÎ CEMİL BEY ANISINA DÜZENLENEN "I. ULUSAL GENÇ SÂZENDELER YETENEK YARIŞMASI" ÖN ELEMESİ, Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Meragi Salonu, ANKARA. 17.09.2012.
 

Z. BİLİM KURULU ÜYELİĞİ


Z.1. Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu, Müzik Kuramı Komisyonu Üyesi, 07.05.2021-09.05.2021.
 

AA. EĞİTİM-ÖĞRETİM KONSERİ


AA.1.  MURAT GÜREL KEMAN SINIFI KONSERİ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Konser Salonu, SAMSUN. 03.06.2022.

AA.2.  MURAT GÜREL KEMAN SINIFI KONSERİ. Atakum Yat Limanı Amfi, SAMSUN. 31.05.2022.

AA.3.  MURAT GÜREL KEMAN SINIFI KONSERİ. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Dede Efendi Salonu, ANKARA. 23.05.2019.

AA.4. MURAT GÜREL KEMAN SINIFI KONSERİ. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Dede Efendi Salonu, ANKARA. 22.05.2019.

AA.5.  MURAT GÜREL KEMAN SINIFI KONSERİ. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Tanburi Cemil Bey Salonu, ANKARA. 27.03.2019.

AA.6. MURAT GÜREL KEMAN SINIFI KONSERİ. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü, Ceren Necipoğlu Salonu, ESKİŞEHİR. 25.12.2018.

AA.7. MURAT GÜREL, KEMAN VE VİYOLA SINIFI KONSERİ. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu, ANKARA. 12.04.2017.

AA.8. MURAT GÜREL, KEMAN VE VİYOLA SINIFI KONSERİ. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA. 29.03.2017.

AA.9. MURAT GÜREL, KEMAN VE VİYOLA SINIFI KONSERİ.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, ANKARA. 15.03.2017.
 

BB. BİTİRME PROJESİ DERSİ SUNUMLARI


BB.1.  MURAT GÜREL LİSANS 4 BİTİRME PROJESİ DERSİ SUNUMLARI. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Konser Salonu, SAMSUN. 06.06.2022.