Murat AKÇAY

Öğr. Gör. Murat AKÇAY

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3009
OMÜ E-Posta
murat.akcay@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
drmuratakcay@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Kardiyoloji
İlgi Alanları
Aritmi ve elektrofizyoloji, İnvaziv kardiyoloji, Genel kardiyoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyolojii Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans