MEFTUN ÜNSAL

Prof.Dr. MEFTUN ÜNSAL

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3067
OMÜ E-Posta
munsal@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 1983
Doktora
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi / 1985
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 1996
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 2001
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 2008

Akademik ve İdari Görevler Tıp Fakültesi; Göğüs Hastalıkları AD Başkanı Prof Dr.