MURAT SELÇUK

Doç.Dr. MURAT SELÇUK

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER


YayınlarKonferans Bildirisi
1) A.Akal, M.Selcuk Effect of Epididymal Sperm Cryopreservation on DNA Damage in Anatolian Buffaloes, 4 / 2015, Saint-Petersburg, Russia [Uluslararası]

2) M.Selçuk Farelerde Deneysel Testis Torsiyonu (İskemi/Reperfüzyon) Modeli, 10 / 2015, Samsun, Türkiye [Ulusal]

3) E.Kautz, A.Gram, S Aslan, S.S.Ay, M.Selçuk, H.Kanca, E.Koldaş, E.Akal, K.Karakaş, M.Fındık, A.Boos, M.P.Kowalewski Embryo-maternal interaction during the process of decidualization in the early pregnant canine uterus, 49, 1, 2 / 2014, Giessen, Germany [Uluslararası]

4) A.Aksoy, O.Yavuz, Y.K.Daş, M.Y.Gülbahar, M.Cevik, M.Selcuk, G.F.Yarım, A.Bedir Investigation of Potential Testicular Toxicity of subchronic dermal application of alphacypermethrin in rabbits, 32, 1, 8 / 2009, Leipzig, Germany [Uluslararası]

5) M.Selçuk, N.Tekin Effects of different levels of hypotaurine on freezing Angora Rabbit’s sperm, 6 / 2007, Stara Zagora, Bulgarian [Uluslararası]

Dergi Makalesi
1) M.Selcuk, E.Akal Testicular morphology and in vitro evaluation of frozen epididymal sperm of Anatolian buffalo, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 62, 1, 2 / 2015, 10.1501/Vetfak_0000002657 [Uluslararası]

2) Murat Selcuk, Muzaffer Celebi, Mustafa Yavuz Gulbahar, Yonca Betil Kabak, Mesut Cevik E-Selectin expression in the mouse testis after experimental testicular torsion (ischemia/reperfusion), Veterinarski Arhiv, 84, 2, 3 / 2014 [Uluslararası]

3) E.Akal, A.Koçyigit, M.Selçuk Role of Low Density Lipoproteins in Semen Preservation, Kocatepe Veteriner Dergisi, 7, 1, 1 / 2014, 10.5578/kvj.7429 [Ulusal]

4) E.Kautz, A.Gram, S.Aslan, S.S. Ay, M.Selçuk, H.Kanca, E.Koldaş, E.Akal, K.Karakaş, M.Findik, A.Boos, M.P.Kowalewski Expression of genes involved in the embryo-maternal interaction in the early pregnant canine uterus, Reproduction, 147, 5, 5 / 2014, DOI: 10.1530/REP-13-0648 [Ulusal]

5) M.Selçuk, E.Akal, M.Çelebi Farklı Sistemlerde Çözdürülen Dondurulmuş Boğa Spermasının İnvitro Değerlendirilmesi, Kocatepe Veteriner Dergisi, 7, 1, 1 / 2014, 10.5578/kvj.7451 [Ulusal]

6) M.Selcuk, Z.Selcuk, Z.Kahraman, G.Ciftci, E.Akal Effects of dried tomato pulp used as a feed ingredient in breeder roosters’ diets on blood and semen antioxidant status and on some sperm parameters, Revue de Medecine Veterinaire, 164, 8-9, 9 / 2013 [Uluslararası]

7) E.Akal, M.Selçuk Spermatozoon DNA’sının Hasarına Neden Olan Faktörler, Tamir ve Hasar Tespit Mekanizmaları, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 39, 2, 8 / 2013 [Ulusal]

8) M.Çevik, M.Selçuk, S.Doğan Comparison of Pregnancy Rates after Timed Artificial Insemination in Ovsynch, Heatsynch and CIDR-Based Synchronization Protocol in Dairy Cows, The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 16, 1, 2 / 2010, DOI: 10.9775/kvfd.2009.451 [Uluslararası]

9) O.Keskin, N.Tekin, N.Yurdaydın, M.Selçuk Horoz Spermasının Kısa Süreli Saklanması Üzerine Çalışmalar, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 21, 2, 4 / 1997 [Uluslararası]

10) E.Akçay, N.Tekin, M.Selçuk, M.Çevik Hindi Spermasının Değişik Sulandırıcılarda 4 oC’de Saklanması, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44, 2-3, 9 / 1997, 10.1501/Vetfak_0000000633 [Ulusal]

11) O.Keskin, M.Selçuk Köpeklerde Östrus ve Ovulasyon Zamanını Saptama Yöntemleri, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 68, 1, 1 / 1997 [Ulusal]

12) O.Keskin, N.Tekin, N.Yurdaydın, M.Selçuk, M.Kaya Horozlarda Sperma Kalitesinin Değerlendirilmesi, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 37, 1, 1 / 1997 [Ulusal]

13) A.Daşkın, N.Tekin, N.Yurdaydın, M.Kaya, M.Selçuk İnek ve Düvelerde Östrus Beldekleri, Tohumlama Zamanı ve Dölverimi İlişkisi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43, 1, 1 / 1996, 10.1501/Vetfak_0000000719 [Ulusal]

14) O.Keskin, N.Tekin, N.Yurdaydın, M.Selçuk Denizli Horozu Spermalarının Farklı Sulandırıcı ve Kryoprotektanlarla Dondurulması, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42, 3, 7 / 1995, 10.1501/Vetfak_0000000760 [Ulusal]

Hakemlik
1) Andrologia , 9 / 2015

2) Andrologia, 1 / 2015

3) TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES , 5 / 2015

4) TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES , 9 / 2015

5) Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2 / 2014

6) Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 3 / 2014

Doktora Tezi
1) Murat SELÇUK Ankara Tavşanı Spermasının Dondurulmasında Hypotaurinin Etkisi, 6 / 2005


Projeler1) BAP - Yürütücü 5 - 2008 / 9 - 2011 | Durum : Tamamlandı.
Deneysel Testis Torsiyonu Sonrası (İskemi/Reperfüzyon) Fare Testisinde E-Selektin Ekspresyonu
2) BAP - Yürütücü 5 - 2011 / 9 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Mandalardan Postmortem Elde Edilen Spermalarda Dondurmanın DNA Hasarı ve Bazı Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkisi
3) BAP - Araştırmacı 4 - 2006 / 4 - 2007 | Durum : Tamamlandı.
Sütçü İneklerde Ovsynch, Heatsynch ve CIDR Östrus Senkronizasyonu Protokolleri ile Planlanmış Suni Tohumlama (PST) Programlarının Uygulanması ve Elde Edilen Gebelik Oranlarının Değerlendirilmesi
4) BAP - Araştırmacı 4 - 2011 / 9 - 2013 | Durum : Tamamlandı.
Kabak Çekirdeği Yağı’nın (Pumpkin Seed Oil) Testis’te iskemi/Reperfüzyon Hasarlarının Önlenmesindeki Rolü

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - ESER AKAL - Mandalardan Postmortem Elde Edilen Spermalarda Dondurmanın DNA Hasarı ve Bazı Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkisi - ONDOKUZ MAYIS - 4 / 2014