MİRAY SÖKMEN

Prof.Dr. MİRAY SÖKMEN

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ


YayınlarKonferans Bildirisi
1) Deligöz, İ., Arlı Sökmen, M., Sarı, S Resistance Levels of Advanced Dry Bean Lines to Bean common mosaic virus (BCMV) and Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) in Turkey, International Agriculture Congress, Bucharest, Romania, 9 / 2014, Bucharest, Romania [Uluslararası]

2) Deligöz, İ., Arlı Sökmen, M., Uncu, Ö., Sarı, S., Şin, B. Bazı Kuru Fasulye Islah Hatlarının Bean common mosaic virus (BCMV) ve Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) Enfeksiyonlarına Karşı Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, 2 / 2014, Antalya, [Ulusal]

3) Deligöz, İ., Arlı Sökmen, M Samsun İlinde Biberde Enfeksiyon Oluşturan Potato virus Y (PVY) Patotiplerinin Belirlenmesi. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, 2 / 2014, Antalya [Ulusal]

4) Deligöz, İ., Değirmenci, K., Oksal, D., Güner, Ü., Arlı Sökmen, M. Samsun İlindeki Kayısı ve Erik Ağaçlarında Plum pox virus (Şarka Hastalığı). V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi., 2 / 2014, Antalya [Ulusal]

5) Deligöz, İ., Arlı Sökmen, M. Bazı Biber Çeşit ve Islah Hatlarının Potato virus Y (PVY)’nin 0 ve 1 Patotiplerine Reaksiyonlarının ve PVY’ye Resesif Dayanıklılıkta Rol Oynayan Genlerinin Araştırılması. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi., 2 / 2014, Antalya [Ulusal]

Dergi Makalesi
1) İlyas Deligöz, Kemal Değirmenci, Miray Arlı Sökmen Samsun İlinde Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Şarka Hastalığı Etmeninin (Plum pox virus) Belirlenmesi , Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29, 3, 10 / 2105 [Ulusal]

2) Nazli D. Kutluk Yilmaz, Miray Arli Sokmen, Riza Kaya, Mehmet Ali Sevik, Berna Tunali, Sadık Demirtaş The widespread occurrences of Beet soil borne virus and RNA-5 containing Beet necrotic yellow vein virus isolates in sugar beet production areas in Turkey, European Journal of Plant Pathology, 9 / 2015, 10.1007/s10658-015-0780-y [Uluslararası]

3) Miray Arli-Sokmen, Ilyas Deligoz, Nazlı Dide Kutluk Yilmaz Characterization of Bean common mosaic virus (BCMV) and Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) isolates in common bean growing areas in Turkey, European Journal of Plant Pathology, 10 / 2015 [Uluslararası]

4) Deligoz, İ., Arlı Sokmen, M. Sari, S. First report of resistance breaking strain of Tomato spotted wilt virus (Tospovirus; Bunyaviridae) on resistant sweet pepper cultivars in Turkey., New Disease Report, 36, 26, 11 / 2014, http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2014.030.026 [Uluslararası]


Projeler1) TÜBİTAK - Yürütücü 8 - 2014 / 8 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Amasya, Samsun, Tokat İllerinde Domateste Enfeksiyon Oluşturan Tomato Spotted Wilt Virus İzolatlarının Karakterizasyonu
2) TÜBİTAK - Araştırmacı 11 - 2010 / 6 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Türkiye’de Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)’ün Moleküler ve Patojenik Varyantlarının ve Beet black scorh virus (BBSV)’ün Araştırılması
3) Yürütücü 9 - 2014 / 9 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Amasya, Samsun, Tokat İllerinde Domateste Enfeksiyon Oluşturan Tomato spotted wilt virus İzolatlarının Karakterizasyonu
4) Yürütücü 7 - 2013 / 7 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
Samsun İlinde Yetiştirilen Yazlık Sebzelerde Enfeksiyon Oluşturan Cucumber mosaic virus (CMV) İzolatlarının Karakterizasyonu Ve Konukçu-Simptom-Satellite RNA- İlişkilerinin Araştırılması.

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Bahadır Şİn - Amasya, Samsun, Tokat İllerinde Domateste Enfeksiyon Oluşturan Tomato spotted wilt virus İzolatlarının Karakterizasyonu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2015
2) Yüksek Lisans - Sevcan Sarı - Samsun İlinde Yetiştirilen Yazlık Sebzelerde Enfeksiyon Oluşturan Cucumber mosaic virus (CMV) İzolatlarının Karakterizasyonu Ve Konukçu-Simptom-Satellite RNA- İlişkilerinin Araştırılması. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2015
3) Doktora - İlyas Deligöz - SAMSUN İLİNDE BİBER ÜRETİM ALANLARINDA ENFEKSİYON OLUŞTURAN POTATO VIRUS Y (PVY) PATOTİPLERİNİN KARAKTERİZASYONU VE BAZI BİBER ÇEŞİT VE HATLARININ PVY’YE KARŞI DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2014