MİRAÇ BARIŞ USTA

Arş. Gör. MİRAÇ BARIŞ USTA

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarKonferans Bildirisi
1) USTA MİRAÇ BARIŞ,ARAL ARMAĞAN,AKBAŞ SEHER,AYDIN BERNA Behavioral assessment of child sexual abuse victims attending a child psychiatry clinic in Samsun/ Turkey after a traumatic event, 25, Ek:1, 6 / 2015 [Uluslararası]

2) ARAL ARMAĞAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,KARAOSMAN TOLGA Behavioral problems in preschool and school-aged autism spectrum disorderchildren; associations with parent functional and psychological health: preliminary study, 4 / 2015 [Uluslararası]

3) USTA MİRAÇ BARIŞ,ARAL ARMAĞAN,GÜMÜŞ YUSUF YASİN Cinsel istismar mağduru adolesanlarda EMDR uygulaması ve tedavi yanıtı etkileyen faktörler, 11 / 2015, Antalya [Ulusal]

4) Mirac Baris Usta, Koray Karabekiroglu, Murat Yuce Mood dysregulation in children with attention deficit hyperactivity disorder: its effect on the response to methylphenidate treatment and functionality, Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 24, Supplement: 1 , 4 / 2014 [Uluslararası]

5) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Sosyal Anksiyete Bozukluğu Komorbiditesi: Anksiyöz Ve Karşı Gelen Çocukların Klinik Karşılaştırılması, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 21(Ek:1), 4 / 2014, Mirac Baris Usta, Koray Karabekiroglu, Murat Yuce [Ulusal]

6) Mirac Baris Usta, Koray Karabekiroglu, Murat Yuce Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu olan çocuklarda duygudurum düzenleme bozukluğunun metilfenidat tedavi yanıtına etkisi, Türk Psikiyatri Dergisi Cilt:25, Ek 2, 11 / 2014 [Ulusal]

7) William's sendromuna eşlik eden psikiyatrik bozukluklar, 5 / 2013, Edirne [Ulusal]

8) Otizm, dismorfizm, epilepsi: 3 kardeş olgu, 9 / 2013 [Ulusal]

Konferans Sunumu
1) USTA MİRAÇ BARIŞ,AKBAŞ SEHER,TUNÇEL ÖZGÜR KORHAN CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARDA TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE HPA AKSI ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI, 26, Ek:1, 4 / 2015, Antalya [Ulusal]

2) USTA MİRAÇ BARIŞ,ARAL ARMAĞAN,AKBAŞ SEHER Cinsel İstismar Mağdurlarının Travmatik Yaşantı Sonrası Davranım Değerlendirmesi, 4 / 2015 [Ulusal]

3) BOZKURT ABDULLAH,SAY GÖKÇE NUR,USTA MİRAÇ BARIŞ Çocukluk Çağı Cinsel İstismarının Ortaya Çıkmasını Engelleyen Faktörler, 11 / 2015 [Ulusal]

4) Comparison of short-acting and osmotic releasing form of methylphenidate in children diagnosed with attention deficit and hyperactivity disorder, 23, Supplement: 1 , 11 / 2013, Antalya [Uluslararası]

Dergi Makalesi
1) USTA MİRAÇ BARIŞ,TUNÇEL ÖZGÜR KORHAN,AKBAŞ SEHER,AYDIN BERNA Decreased dehydroepiandrosterone sulphate levels in adolescents with post-traumatic stress disorder after single sexual trauma., Nordic Journal of Psychiatry, 7 / 2015 [Uluslararası]