MİRAÇ BARIŞ USTA

Arş. Gör. MİRAÇ BARIŞ USTA

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
mirac.usta@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2012
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi