Mehmet Gökhan PİRZİRENLİ

Öğr. Gör. Mehmet Gökhan PİRZİRENLİ

/
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ankara
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 /
OMÜ E-Posta
mgpirzirenli@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
GÖĞÜS CERRAHİ

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans
OMÜ Tıp Fakültesi