METİN SAĞLAM

Prof.Dr. METİN SAĞLAM

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ordu
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 6016
OMÜ E-Posta
metinsaglam@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yüksek Lisans
Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. Maliye Anabilimdalı
Doktora
Marmara Üniversitesi S. B. E. Maliye Anabilimdalı / 2005
Dr. Öğr. Üyeliği
Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Doçentlik
Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Akademik ve İdari Görevler OMU İ.İ.B.F Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Bölüm Başkanı
Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü Bölüm Başkanı