MEHMET OKUYAN

Prof.Dr. MEHMET OKUYAN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Trabzon
Yabancı Diller
İngilizce, Araoça
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 6161
OMÜ E-Posta
mehmetok@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
okuyanmehmet@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Tefsir

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1987
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1990
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1994
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1994
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2002
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2008

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniviversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniviversitesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Usülü ve Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı
Ondokuz Mayıs Üniviversitesi Temel İslam Bilimler Bölüm Bşk. Yardımcılığı
Ondokuz Mayıs Üniviversitesi Dekan Yardımcısı