DİLEK KANDEMİR

Dr. Öğretim Üyesi DİLEK KANDEMİR

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU / Bitkisel ve Hayvansal Üretim

» Verdiği Dersler


Bitki Fizyolojisi

Genel Sebzecilik

Örtüaltı Sebzeciliği I

Örtüaltı Sebzeciliği II

Seracılıkta Yeni Gelişmeler

Topraksız Tarım