DİLEK KANDEMİR

Dr. Öğretim Üyesi DİLEK KANDEMİR

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU / Bitkisel ve Hayvansal Üretim


YayınlarDergi Makalesi
1) Balkaya, A., Kandemir, D. An Overview of Winter Squash (Cucurbita maxima Duch.) and Pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) Growing in Turkey., Azarian Journal of Agriculture, 2, 3, 6 / 2015 [Uluslararası]

2) Türkiye Sebze Fidesi Üretimindeki Son Gelişmeler., TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 4, 4 / 2015 [Ulusal]

3) Kandemir, D., Özer, H., Özkaraman F., Uzun S., The effect of different seed sowing media on the quality of cucumber seedlings. , The European Journal of Plant Science and Biotechnology , 7, Special Issue 1, , 10 / 2013 [Uluslararası]

4) Beyhan, M. A., Uzun, S., Kandemir, D., Özer, H., Demirsoy. M., A model for predicting leaf area in young and old leaves of greenhouse type tomato (lycopersicon esculentum, mill.) by linear measurements., Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 23, 3 , 11 / 2008 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Balkaya, A., Duman, İ., Engiz, M., Ermiş, S., Onus, N., Özcan, M., Çelikel, F., Demir, İ., Kandemir, D., Özer, M. Bahçe Bitkileri Tohumluğu Üretimi ve Kullanımında Değişimler ve Yeni Arayışlar., 2, 1 / 2015 [Ulusal]

2) Kandemir, D., Özer, H. Farklı Organik Gübre Uygulamalarının İlk Turfanda Organik Patlıcan Yetiştiriciliğinde Büyüme ve Verime Etkisi, 8 / 2015 [Ulusal]

3) Saka, A.K., Uzun, S., Özer, H., Sarıbaş, H.Ş., Özkaraman, F., Kandemir, D., Serada ilk turfanda organik hıyar yetiştiriciliğinde farklı dikim sistemleri ve mesafelerinin büyüme özellikleri üzerine etkisi. , Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu. Samsun., 1, 1, Samsun , 9 / 2013 [Ulusal]

4) Uzun, S., Kandemir, D., Özkaraman, F., Özer, H., Açıkta ve serada organik sebze yetiştiriciliği. , Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi.Kelkit, Gümüşhane , 6 / 2013 [Ulusal]

5) Kandemir, D., Peşken, A., Özer, H., Uzun S., The effect of spent mushroom compost with some other transplant production media on seedling quality of broccoli (Brassica oleracea var. italica) and kale (Brassica acephala, L.). , Acta Horticulturae, Acta Horticulturae,Proceedings Paper, 830, Bulgaria, 6 / 2009 [Uluslararası]

6) Kandemir, D., Özer, H., Uzun S., İlk turfanda organik hıyar yetiştiriciliğinde farklı terbiye sistemi ve budama uygulamalarının büyüme, erkencilik ve verim üzerine etkisi. , I. GAP Organik Tarım Kongresi. Şanlıurfa. , 1, Şanlıurfa , 11 / 2009 [Ulusal]

7) Özer, H., Kandemir, D., Uzun S., İlk turfanda organik biber yetiştiriciliğinde farklı malç uygulamalarının büyüme ve verime etkisi., I. GAP Organik Tarım Kongresi. Şanlıurfa., 1, Şanlıurfa, 11 / 2009 [Ulusal]

8) Özer, H., Kandemir, D. ve Uzun S., Domates fidelerinin kalitesi üzerine farklı fide yetiştirme ortamlarının etkisi., VII. Sebze Tarımı Sempozyumu. Yalova. , 1, Yalova , 8 / 2008 [Ulusal]

9) Özer, H., Kandemir, D. ve Uzun S., İlk turfanda organik domates yetiştiriciliğinde farklı organik gübre uygulamalarının bitki büyüme, gelişme ve verimine etkisi. , Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.Erzurum., 2, 1, Erzurum, 9 / 2007 [Ulusal]

10) Özer, H., Kandemir, D., Uzun S., İlk turfanda olarak yetiştirilen bazı sebzelerin büyüme, gelişme ve verimleri üzerine farklı tohum ekim zamanlarının etkisi. , VI. Sebze Tarımı Sempozyumu. Kahramanmaraş., 1, Kahramanmaraş , 9 / 2006 [Ulusal]


Projeler1) Araştırmacı 2 - 2015 / 8 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
“Aşılı Patlıcan Üretiminde Genetik Kaynakların Anaç Islah Programında Değerlendirilmesi ve Yerli Hibrit Anaçların Geliştirilmesi”