MURAT DANACI

Prof.Dr. MURAT DANACI

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
OMÜ E-Posta
mdanaci@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
danacim55@yahoo.com
Uzmanlık Alanları
Abdominal radyoloji
İlgi Alanları
Abdominal MRG

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Ünivesitesi / 1990
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Ünivesitesi / 1990
Doktora
Dicle Üniversitesi / 1995
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Ünivesitesi / 1997
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Ünivesitesi / 2000
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2006