MUSTAFA APAN

Öğr. Gör. MUSTAFA APAN

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU / Gıda İşleme


YayınlarKonferans Bildirisi
1) Mustafa EVREN, Mustafa APAN, Vildan AKIN MUTLU, İbrahim ÖZKOÇ Beyaz Peynir Yüzeyinde Bozulma Etmeni Mayaların PCR-RFLP Yöntemiyle Tanımlanması , 3 / 2017, Türkiye 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi/ ANKARA [Uluslararası]

2) Mustafa EVREN, Esra Tutkun ŞIVGIN, Mustafa APAN t ve Ürünlerinde Hormon Kullanımı , 3 / 2017, Türkiye 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi / ANKARA [Uluslararası]

3) Mustafa EVREN, Mustafa APAN, Esra Tutkun ŞIVGIN Fermente Fonksiyonel Gıdalar , 3 / 2017, Türkiye 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi / ANKARA [Uluslararası]

4) Mustafa Evren, Mustafa Apan, Esra Tutkun Şıvgın, Nuray İnan Mikrobiyel kaynaklı antioksidanlar , 4 / 2015 [Ulusal]

5) Mustafa Evren, Esra Tutkun Şıvgın, Mustafa Apan, Nuray İnan Mikroenkapsülasyon yöntemlerinin gıdalarda uygulanması , 4 / 2015, NEVŞEHİR [Ulusal]

6) Mustafa Apan, Mustafa Evren, Esra Tutkun Şıvgın, Nuray İnan Fermente gıdalarda bulunan laktik asit bakterilerinin tanımlanmasında kullanılan yöntemler, 4 / 2015, NEVŞEHİR [Ulusal]

7) Nuray İnan, Mustafa Evren, Esra Tutkun Şıvgın, Mustafa Apan Alfa – amilaz enzimi üretiminde rekombinant DNA teknolojisinin kullanımı , 4 / 2015, NEVŞEHİR [Ulusal]

8) Mustafa Evren, Nuray İnan, Esra Tutkun Şıvgın, Mustafa Apan Hayvansal ürünlerde saksitoksin ve önemi , 4 / 2015, NEVŞEHİR [Ulusal]

9) Mustafa Evren, Esra Tutkun Şıvgın, Nuray İnan, Mustafa Apan Gıda ambalajlamada nanoteknoloji uygulamaları , 4 / 2015, NEVŞEHİR [Ulusal]

10) Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Gıda Güvenliği , 4 / 2014, Mustafa EVREN, Mustafa APAN, Esra TUTKUN ŞIVGIN, Mukaddes ARIGÜL , ADANA [Ulusal]

11) Mustafa EVREN, Nuray İNAN, Esra TUTKUN ŞIVGIN, Mustafa APAN, Mukaddes ARIGÜL Fermente Et Ürünlerinde Aflatoxin B1 Ve Okratoksin A Oluşumu , 4 / 2014, ADANA [Ulusal]

12) Mustafa EVREN, Mustafa APAN, Esra TUTKUN ŞIVGIN, Mukaddes ARIGÜL Deniz Ürünleri Kaynaklı Fonksiyonel Gıda Maddeleri, 4 / 2014 [Ulusal]

13) Mustafa EVREN, Esra KILINÇ, Mustafa APAN, Esra TUTKUN ŞIVGIN, Merve ANAR Fermente Et Ürünlerinde Probiyotik Kullanımı, 4 / 2014, ADANA [Ulusal]

14) Mustafa EVREN, Esra TUTKUN ŞIVGIN, Mustafa APAN, Esra KILINÇ Geleneksel Süt Ürünlerinde Kullanılan Küf Starter Kültürlerinin Önemi, 4 / 2014, ADANA [Ulusal]

15) Mustafa EVREN, Mukaddes ARIGÜL, Esra TUTKUN ŞIVGIN, Mustafa APAN, Nuray İNAN Kütahya’nın Geleneksel Bir Çorbası: Sıkıcık, 4 / 2014, ADANA [Ulusal]

16) Mustafa EVREN, Esra TUTKUN ŞIVGIN, Mustafa APAN, Esra KILINÇ Laktik Asit Bakterilerinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, 4 / 2014, ADANA [Ulusal]

17) Mustafa EVREN, Mustafa APAN, Esra TUTKUN ŞIVGIN, Merve ANAR Tuzlama Yönetimiyle Muhafaza Edilen Balıkların Mikrobiyel Kalitesi , 4 / 2014, ADANA [Ulusal]