İBRAHİM LEVENT GÜNGÖR

Prof.Dr. İBRAHİM LEVENT GÜNGÖR

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

» Üyelikler


  • Mesleki örgüt üyeliği
    Türk Nöroloji Derneği
    TTB Samsun Tabip Odası
    Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği - KEPAN