LEMAN TOMAK

Dr. Öğretim Üyesi LEMAN TOMAK

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2672
OMÜ E-Posta
lemant@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Biyoistatistik ve Halk Sağlığı (Ondokuz Mayıs Üniversitesi )

Eğitim Bilgileri
Lisans
Tıp (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yüksek Lisans
Biyoistatistik (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Doktora
İstatistik (Doktora) - Halk Sağlığı (Uzmanlık) (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Akademik ve İdari Görevler OMU Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi