KEMAL ÖZCAN

Dr. Öğretim Üyesi KEMAL ÖZCAN

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU / Çocuk Bakım ve Gençlik Hizm.
Kişisel Bilgiler
Telefon ve Dahili
(362) 445-0118 / 4716
OMÜ E-Posta
kozcan@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2018
Yrd. Doçentlik
Ondıkuz Mayıs Üniversitesi

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi
Samsun Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
Samsun Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Samsun Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
Bölüm Başkanı