KENAN AYAR

Doç.Dr. KENAN AYAR

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Giresun
Yabancı Diller
Almanca, Arapça, Farsça, İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 6153
OMÜ E-Posta
kenanay@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
kenanayar@gmail.com
Uzmanlık Alanları
İslâm Tarihi
İlgi Alanları
Hz. Peygamber, Dört Halife ve Emevî Dönemleri

Eğitim Bilgileri
Lisans
Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi
Doktora
Erlangen-Nürnberg Üniversitesi-Almanya
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı