KEMAL ÇAĞATAY SELVİ

Dr. Öğretim Üyesi KEMAL ÇAĞATAY SELVİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM MAKİNALARI


YayınlarDergi Makalesi
1) Affects Of Different Tillage Managements On Soil Physical Quality In a Clayey Soil, Environmental monitoring And Assesment, 1 / 2015 [Uluslararası]

2) Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Killi Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi, Toprak Su Dergisi, 3 / 2014 [Ulusal]

3) Analysis of The Cutter Profile in Slide Cutting at Fodder Self-Loading Trailers., Agricultural Engineering, 5 / 2013 [Uluslararası]

4) Researches on Improvement of Working Process of Fibrous Forages Shredding Parts, Agricultural Engineering, 1 / 2013 [Uluslararası]

5) Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi. , Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. , 7 / 2011 [Ulusal]

6) Mechanical Processing of Solid Biofuels, OMU Ziraat Fakültesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 4 / 2010 [Ulusal]

7) Biomass Utilization for Thermal Energy, AMA (Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America), 9 / 2009 [Uluslararası]

8) Liquid Wastes from Methyl Ester Oil Production and Thermal Emission Properties, AMA (Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America) , 10 / 2009 [Uluslararası]

9) Biomass Heat-Emission Characteristics of Energy Plants, AMA (Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America) , 12 / 2008 [Uluslararası]

10) Solid Recovered Fuels from Agricultural Wastes, OMU Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 / 2008 [Ulusal]

11) Effect of Soil Compaction (Plough Pan) on Soybean Yield at Samsun Conditions, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi., 5 / 2008 [Ulusal]

12) Applications of Infrared Thermography in Animal Production, OMU Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 / 2007 [Ulusal]

13) Some Physical Properties of Linseed., Biosystem Engineering., 10 / 2006 [Uluslararası]

14) . Hayvan Barınaklarında Doğal Havalandırma Verdisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı Geliştirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 / 2005 [Ulusal]

15) Veri Tabanları ve Sınıflandırılması., Ç.Z.Ü.F. Dergisi, 1 / 2002 [Ulusal]

16) New Vıewpoints In Optimizing The Energetics Of Working processes Of The Agricultural Aggregates, Annals Of Faculty Engineering Hunedoara, 10 / 20013 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) Considerations On The Use Of Ecodesign Elements In The Construction Of Agricultural Machinery, 10 / 2015 [Uluslararası]

2) DETERMINATION OF SOME MECHANICAL PROPERTIES OF SOYBEAN STALK RELATED WITH DESIGN PARAMETERS, 10 / 2015 [Uluslararası]

3) EVALUATION OF WASTE BIOMASS FROM OAT CULTIVATION FOR ENERGY / , 10 / 2015 [Uluslararası]

4) Conservative soil tillage technologies , 6 / 2015 [Uluslararası]

5) Agricultural Soil Compaction Under The Action Of Agricultural Machinery, 2 / 2015 [Uluslararası]

6) Determination of Some Soil Phsico-Chemical Characteristics Using Factor Analysis for Soil Tillage in Vertisol and Entisol, 11 / 2012 [Uluslararası]

7) Some Mechanical Properties and Workability of Aşağı Aksu Basin Soils, 5 / 2010 [Uluslararası]

8) Determination of Basic Parameters in Moldboard and Disc Ploughs. , 6 / 2010 [Uluslararası]

9) Some Mechanical Properties and Workability of Soils in a Karadeniz Agricultural Researrch Institute Field, 6 / 2009 [Uluslararası]

10) Seralarda Isıtma Kapasitelerinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Bilgisayar Programı, 10 / 2009 [Ulusal]

11) Bazı Tarımsal Ürünlerin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Hesaplanması Üzerine Bir Simülasyon Programı Geliştirilmesi., 9 / 2006 [Ulusal]

12) Pamuk Üretiminde Pulluk Tabanının Toprak Dinamiği Açısından Etkileri., 9 / 2003 [Ulusal]

13) Toprak Sıkışmasını Azaltmaya Yönelik Traktör ve Makine Kullanım İlkeleri, 9 / 2003 [Ulusal]

14) Samsun İli'nin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları., 10 / 2001 [Ulusal]

Konferans Sunumu
1) Mathematical Evaluation of Soil Stress in Erosion Process, 5 / 2012 [Uluslararası]

2) Software for Physico-Mechanic Properties of Agricultural Products, 6 / 2010 [Uluslararası]

Kitapçık
1) Tarımsal Ürünlerde Hasat Sonu Teknolojileri. , 5 / 2006


Projeler1) BAP - Araştırmacı 6 - 2011 / 12 - 2013 | Durum : Tamamlandı.
Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Uygulanan Ağır Bünyeli Bir Toprakta Bazı Fiziksel Toprak Özelliklerinin Uzaysal Dağılımlarının İncelenmesi

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Uğur ÖZTÜRK - 10 / 2014