KAMİL ALAKUŞ

Prof.Dr. KAMİL ALAKUŞ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) USE of group sequential test methods in the survival analysis in aquaculture, Aquaculture, 515, 2, 1 / 2020, https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734568 [Uluslararası]

2) Meltem KÖKDENER, N. Eylem AKMAN GÜNDÜZ, Ünal ZEYBEKOĞLU and Kamil ALAKUŞ Effects of larval crowding on some biological characteristics of the blowfly, Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera: Calliphoridae), Türkiye Entomoloji Dergisi, 44, 1, 1 / 2020, DOI: http://dx.doi.org/10.16970/entoted.553994 [Uluslararası]

3) Tolga ZAMAN and Kamil ALAKUŞ Comparison of Resampling Methods in Multiple Linear Regression, Journal of Science and Arts , 1, 46, 3 / 2019 [Uluslararası]

4) Tolga ZAMAN ve Kamil ALAKUŞ Comparison of Parametric and Non-Parametric Estimation Methods in Linear Regression Model, alphanumeric journal, 7, 1, 7 / 2019, http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.346469 [Uluslararası]

5) Alakuş Kamil and Erilli, Necati Alp Point and Confidence Interval Estimation of the Parameter and Survival Function for Lindley Distribution Under Censored and Uncensored Data, Turkiye Klinikleri J Biostat., 3, 11, 12 / 2019, DOI: 10.5336/biostatic.2019-70223 [Uluslararası]

6) Tolga ZAMAN ve Kamil ALAKUŞ Bootstrap Tahminini Kullanarak Pearson Korelasyon Katsayısının Önemliliğinin Araştırılması , Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 14, 1, 5 / 2019, DOI: 10.29233/sdufeffd.460768 [Ulusal]

7) Hüseyin ASLAN, Hatice KUMCAĞIZ, Kamil ALAKUŞ An investigation of the relationship between the altruism levels, communication skills and problem solving skills of the elementary education and secondary education teachers, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8, 4, 6 / 2018, DOI: 10.14527/pegegog.2018.028 [Uluslararası]

8) Aliye Ozenoglu, Pinar Sokulmez Kaya, Canan Asal Ulus & Kamil Alakus The Relationship of Knowledge and Breastfeeding Practice to Maternal BMI, Ecology of Food and Nutrition , 56, 2, 1 / 2017, http://dx.doi.org/10.1080/03670244.2016.1275604 [Uluslararası]

9) Hatice Kumcağız, Cengiz Şahin, Kamil Alakuş ve Muhammed Akbaş THE ROLE OF HOPE AND NEGATIVE THOUGHTS IN PREDICTING EATING ATTITUDES, International Journal of Eurasia Social Sciences, 8, 29, 9 / 2017 [Uluslararası]

10) Kamil ALAKUŞ and Necati Alp ERİLLİ Parameter and confidence interval estimation of the extended exponential distribution from right censored survival time data, International Journal of Sciences and Applied Research, 3, 3, 3 / 2016 [Uluslararası]

11) Kamil ALAKUŞ and Necati Alp ERİLLİ Parameter estimation in exponentiated exponential distribution based on Progressively Censored Survival Time Data, International Journal of Sciences & Applied Research, 3, 7, 7 / 2016 [Uluslararası]

12) Necati Alp ERİLLİ and Kamil ALAKUŞ PARAMETER ESTIMATION IN THEIL-SEN REGRESSION ANALYSIS WITH JACKKNIFE METHOD, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, 2, 5, 9 / 2016, http://dx.doi.org/10.17740/eas.stat.2016‐V5‐03 [Uluslararası]

13) Aliye Ozenoglu, and Kamil ALAKUŞ Do Dietary Habits and Anger Management Style Have an Impact on Peer Bullying?, The Journal of Academic Social Science, 4, 35, 12 / 2016, http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6573 [Uluslararası]

14) Tolga ZAMAN and Kamil ALAKUŞ A Study Based on the Application of Bootstrap and Jackknife Methods in Simple Linear Regression Analysis, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 30, 5, 12 / 2016 [Uluslararası]

15) Hatice KUMCAĞIZ, Rahim DADASHZADEH ve Kamil ALAKUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşadıkları Sorunlar, OMÜ Eğt. Fak. Derg. / OMU J. Fac. Educ., 35, 2, 12 / 2016, doi: 10.7822/omuefd.35.2.3 [Ulusal]

16) Zaman, T., Alakuş, K. and Bulut, H. Investigating of Turkey Champion Club' Financial Performance Using Bootstrap and Jackknife Methods, American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 4, 2, 3 / 2015, 10.11648/j.ajtas.20150402.13 [Uluslararası]

17) Aliye Ozenoglu, Gökce Unal, Aydan Ercan, Hatice Kumcagiz and Kamil ALAKUŞ Are Nutrition and Dietetics Students More Prone to Eating Disorders Related Attitudes and Comorbid Depression and Anxiety than Non-Dietetics Students?, Food and Nutrition Sciences, 6, 14, 10 / 2015, doi.org/10.4236/fns.2015.614131 [Uluslararası]

18) Tolga ZAMAN and Kamil ALAKUŞ Analysis of the Invariance and Generalizability of Multiple Linear Regression Model Results Obtained from Maslach Burnout Scale through Jackknife Method , Open Journal of Statistics, 5, 11 / 2015, http://dx.doi.org/10.4236/ojs.2015.57065 [Uluslararası]

19) Zaman, T. and Alakuş, K. Some Robust Estimation Methods and Their Applications, Alphanumeric Journal, 3, 2, 12 / 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.17093/aj.2015.3.2.5000152703 [Uluslararası]

20) Kamil ALAKUŞ, Necati Alp ERİLLİ ve Yüksel ÖNER Weibull dağılımında sansürlü sağ kalım verileri için güven aralığı tahmini, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31, 2, 5 / 2015 [Ulusal]

21) Hatice KUMCAGIZ, Ercümend ERSANLI, And Kamil ALAKUŞ Hopelessness, Procrastination and Burnoutin Predicting Job Satisfaction: A Reality Among Public School Teachers. , İnternational Journal of Academic Research Part B, 1, 1 / 2014, DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-1/B.45 [Uluslararası]

22) Necati Alp ERİLLİ, and Kamil ALAKUŞ Non-Parametric Regression Estimation for Data With Equal Value., European Scientific Journal (ESJ) , 4, 2 / 2014, e - ISSN 1857- 7431 [Uluslararası]

23) Aliye ÖZENOĞLU, Hatice KUMCAĞIZ, Alper TOKAY, Güray CAN, Kamil ALAKUŞ, Gamze İNCE, and Elif TOSUN Relationship of body image and eating attitudes of university studends attending first classes with sociodemografic, psychologic and nutritial factors. , Turkiye Klinikleri 972 J Med Sci , 4, 0 / 2013, DOİ: 10.5336/medsci.2012-31203 [Uluslararası]

24) Necati Alp ERİLLİ , Kazım KÖREZ, Yüksel ÖNER, ve Kamil ALAKUŞ Kritik Kriz Dönem Enflasyon Hesaplamalarında Bulanık Regresyon Tahminlemesi. , Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2, 0 / 2012 [Uluslararası]

25) Taner TUNÇ, Yüksel ÖNER, Kamil ALAKUŞ ve Seval AKSOY Bazı Ekonomik Değişkenler Açısından Ülkelerin Gelişmişlik Sıralamalarındaki Değişimin İncelenmesi, , İstatistik Araştırma Dergisi, 3, 0 / 2012 [Ulusal]

26) Kamil ALAKUŞ, and Necati Alp ERİLLİ Confidence intervals estimation for survival function in Log-logistic distribution and Proportıonal odds regression based on censored survival time data. , Biometrics and Biostatistics , 2, 3, 9 / 2011, doi:10.4172/2155-6180.1000116 [Uluslararası]

27) Kamil ALAKUŞ Confidence intervals estimation for survival function in Weibull proportional hazards regression based on censored survival time data. , Scientific Research and Essays., 13, 0 / 2010 [Uluslararası]

28) Vedat SAĞLAM, Erol TERZİ, Kamil ALAKUŞ ve Apdullah PAK Örnekleme Yöntemleri Yaklaşımı ile muhasebe denetim uygulamaları., NWSA- Physical Sciences, 0, 0 / 2010 [Uluslararası]

29) Yüksel ÖNER, Taner TUNÇ, Kamil ALAKUŞ ve Nazire BULAM Kronik böbrek yetmezliği hastalığında önemli faktörlerin belirlenmesi., NWSA- Physical Sciences, 0, 0 / 2009 [Uluslararası]

30) Kamil ALAKUŞ, Taner TUNÇ ve Mehmet GÜRCAN Doğrusal regresyon analizinde bağımlı bulanık değişkenin incelenmesi ve model seçimi. , NWSA- Physical Sciences, 0, 0 / 2009 [Uluslararası]

31) Kamil ALAKUŞ Parametrik dağılımların uyum varsayımının geçerliliği için skor testi. , KHO Bilim Dergisi, 0, 0 / 2000 [Ulusal]

32) Tayfun ÖZDEMİR ve Kamil ALAKUŞ Ürünün kalite sınıflamasında lojistik Regresyon yaklaşımı ve bir simülasyon uygulaması., KHO Bilim Dergisi , 0, 0 / 2000 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Taner TUNÇ, Murat ESEN ve Kamil ALAKUŞ Farklı Disiplinlerde Öğrenim Gören Öğrencilerin İstatistik Tutumlarının Karşılaştırılması, III, III, 4 / 2018, Alanya-ANTALYA [Uluslararası]

2) Taner TUNÇ, Yüksel ÖNER ve Kamil ALAKUŞ Bazı Demografik Değişkenlerin İstatistik Tutumu Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modelleri ile Karşılaştırılması, III, III, 4 / 2018, Alanya-ANTALYA [Uluslararası]

3) ÖZENOĞLU, A. ve ALAKUŞ, K. MİKROBİOTA, BESLENME VE SAĞLIK, 1, 1, 12 / 2018, 978-605-7923-51-6, Ankara [Uluslararası]

4) ÖZENOĞLU, A. ve ALAKUŞ, K. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GASTROÖSEFAGİAL REFLÜNÜN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, ÖFKE DÜZEYİ VE ANKSİYETE DURUMU İLE İLİŞKİSİ, 1, 1, 12 / 2018, Ankara [Uluslararası]

5) Zeynep GÖKKUŞ ve Kamil ALAKUŞ Power Analysis in Community Trials and An Application, 11 / 2017, SAMSUN [Uluslararası]

6) Taner TUNÇ, Hasan BULUT ve Kamil ALAKUŞ İstatistik tutum ölçeği için öğrenci eğilimlerinin ridit ve gri ilişki analizi ile incelenmesi, 10 / 2017, Alanya-ANTALYA [Uluslararası]

7) Adeviye İNANDI, Tolga ZAMAN ve Kamil ALAKUŞ Test statistic for the significance of a correlation coefficient using jackknife estimator in simple linear regression, 5 / 2017, Konya [Uluslararası]

8) Tolga ZAMAN, Kamil ALAKUŞ, Çağlar SÖZEN ve Hasan BULUT Financial performance analysis of Italy Serie A futball clubs, 4 / 2017, Alanya-ANTALYA [Uluslararası]

9) Tolga ZAMAN, Kamil ALAKUŞ, Hasan BULUT ve Çağlar SÖZEN Parameter estimation for Theil regression using the bootstrap method, 4 / 2017, ANTALYA [Uluslararası]

10) Kamil ALAKUŞ, Tolga ZAMAN, Hasan BULUT and Emre DÜNDER A Study on the Application of Jackknife Procedure in Statistical Analysis, 4 / 2016, Antalya [Uluslararası]

11) Emre Dünder, Tolga Zaman, Mehmet Ali Cengiz ve Kamil Alakuş Integration Theil-Sen estimators into adaptive lasso in the presence of heavy error terms, 5 / 2016, Cappadocia-Nevşehir [Uluslararası]

12) Elif Karaahmetoğlu, Kamil Alakuş ve Erol Eğrioğlu Parçacık Sürü optimizasyonuna dayalı zamanla değişir bulanık zaman serisi öngörü yöntemi, 6 / 2016, Sivas [Uluslararası]

13) Necati Alp ERİLLİ, and Kamil ALAKUŞ Mood-Brown regression analizinde düzeltilmiş ortalama ve jackknife parametre tahmini, 6 / 2016, Sivas [Uluslararası]

14) Hatice KUMCAĞIZ and Kamil ALAKUŞ Üniversite Öğrencilerinde hayatın amacını yordayan değişkenlerin incelenmesi, 5 / 2016, SAMSUN [Uluslararası]

15) Özenoğlu, A., Alakuş, K., Uzdil, Z., Ünal, G. ve Asal Ulus, C. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Yeme Davranışı Bozukluğu ve Komorbid Hastalıklarla İlişkisi, P2, ---, 2 / 2015, İstanbul [Ulusal]

16) Özenoğlu, A., Alakuş, K., Kurt, G., Ünal, G. Damancıoğlu, İ. Bağcı A. ve Kıran, A. Üniversite Öğrencilerinde Haz Duygusuna Yönelik Besin Tüketiminin BKİ İle İlişkisi, P3, ---, 2 / 2015, İstanbul [Ulusal]

17) Özenoğlu, A., Alakuş, K., Boru, B., Toprak, N., Araç, Ş. N., Özdemir, G. ve Uzdil, Z. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu ve Etkileyen Faktörler, P4, ---, 2 / 2015, İstanbul [Ulusal]

18) Aliye ÖZENOĞLU, Kamil ALAKUŞ, Gökçe ÜNAL, Zeynep UZDİL, Esra ÇINAR ve Elif YAYLI Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyinin Beslenme Durumu ve Diğer Faktörlerle İlişkisi, 4 / 2015, İSTANBUL [Ulusal]

19) Aliye ÖZENOĞLU, Kamil ALAKUŞ, Sümeyye EROĞLU Üniversite Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Beslenme Durumu ve Diğer Yaşam Tarzı Faktörleri ile İlişkisi, P36, 6 / 2015, ANKARA [Ulusal]

20) Aliye ÖZENOĞLU, Kamil ALAKUŞ ve Gökçe ÜNAL Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının Demografik Özellikleri ve Yaşam Tarzı Faktörleri ile İlişkisi, P23, 6 / 2015, ANKARA [Ulusal]

21) Aliye ÖZENOĞLU, Kamil ALAKUŞ ve Aynur ARSLAN Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler ve Yaşam Doyumu ile İlişkisi, Oturum-6, Sunum-3, 11 / 2015, Eskişehir [Ulusal]

22) Ayşe ÇOBAN, Aliya ÖZENOĞLU ve Kamil ALAKUŞ Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Beslenme Durumu ve Öfke Kontrol Tarzları ile İlişkisi, 9 / 2015, Çanakkale [Ulusal]

23) Aliye ÖZENOĞLU, Pınar SÖKÜLMEZ, Canan ASAL ULUS, Kamil ALAKUŞ, and Hacer YOLDAŞ Knowledge and Behaviour of Mothers on Infant Nutrition. , Barselona-Spain: The 2nd International Conferance on Nutrition and Growth, PO02 (Infancy), 0, 31 / 2014 [Uluslararası]

24) Aliye ÖZENOĞLU, Canan ASAL ULUS, Kamil ALAKUŞ, Pınar SÖKÜLMEZ, Merve KÖKSAL ve Bahtınur TAŞÇI Farklı Dallarda Spor Yapan Çocukların Vücut Bileşimleri, Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Demografik Özelliklerinin Araştırılması., IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, ANKARA, 0, 2 / 2014 [Uluslararası]

25) Elif Karaahmetoğlu, B.S. Corba, K. Alakuş, E. Eğrioğlu An Experimental Study for Differencing effect in Fuzzy Time Series Forecasting Methods., 9th International Statistics Day Symposium (ISDS2014, GS2014), 0, 10 / 2014 [Uluslararası]

26) Aliye ÖZENOĞLU, Aydın ERCAN, Hatice KUMCAĞIZ ve Kamil ALAKUŞ Relationship of eating attitudes with anxiety and depression levels at students attending nutrition and dietetics departments., 1st International Balkan Conferance on Health Sciences, 0, 14 / 2014 [Uluslararası]

27) Aliye ÖZENOĞLU, Canan ULUS, Pınar SÖKÜLMEZ, Kamil ALAKUŞ Annelerin bebeklerini emzirme durumu ve etkileyen faktörler., 2i fetal hayattan çocukluğa İLK 1000 gün gebe ve çocuk beslenmesi kongresi, ANKARA, 0, 27 / 2014 [Ulusal]

28) Taner TUNÇ, Yüksel ÖNER, Kamil ALAKUŞ ve Seval AKSOY P11-AB’ye Üye ve Üyeliğe Aday Ülkelerin Gelişmişlik Sıralamalarındaki Değişimin İncelenmesi, , Antalya: Uluslar arası 7. İstatistik kongresi, 28 Nisan- 01 Mayıs , 0, 28 / 2012 [Uluslararası]

29) Necati Alp ERİLLİ, Yüksel ÖNER, Kamil ALAKUŞ ve Taner TUNÇ Classifying Chess Players with Fuzzy Clustering Analysis in Fuzzy Data using Eco Codes. , 1st Int. Symp. On Comp. Sci. & Eng., 0, 0 / 2010 [Uluslararası]

30) H. U. AKDEMİR, Meltem KÖKDENER, Nuran MUMCU BOĞA, Selma ALAKUŞ, Kamil ALAKUŞ ve Aynur ARSLAN Hamilelikte aile içi eş şiddeti. , Belek-Antalya: Atuder X. Yıl Ulusal Acil Tıp Kongresi , 0, 0 / 2009 [Ulusal]

31) Selma ALAKUŞ, Kamil ALAKUŞ, Meltem KÖKDENER ve S. BENLİ Yeni Samsun Lisesi’ndeki son sınıf öğrencilerinin sigara içme durumları tutum ve davranışları. , Ankara: GATA Hemşirelik Yüksek Okulu 8. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 0, 0 / 2009 [Ulusal]

32) Selma ALAKUŞ, Meltem KÖKDENER, Kamil ALAKUŞ, Aynur ARSLAN ve Latif DURAN Yaşlılarda hipertansiyon ilacı kullanımı bilgi düzeyi ve tutumları. , VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3, 0 / 2009 [Ulusal]

33) Meltem KÖKDENER, Selma ALAKUŞ ve Kamil ALAKUŞ Samsun Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin AİDS hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. , Ankara: 5. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 0, 0 / 2007 [Uluslararası]

34) Kamil ALAKUŞ, Yüksel ÖNER ve Taner TUNÇ Sansürlü ve tamamlanmış örneklemlerde üstel dağılımın sağ kalım fonksiyonu için güven aralığı metotlarının karşılaştırılması. , Antalya: Beşinci İst. Kongresi, 0, 0 / 2007 [Ulusal]

35) Kamil ALAKUŞ, Taner TUNÇ ve Yüksel ÖNER Üstel orantılı hazard regresyon modelinde sağ kalım fonksiyonu için güven aralığı tahmini. , Ankara: İstatistik Araştırma Sempozyumu (İAS’07), 0, 0 / 2007 [Ulusal]

36) Selma ALAKUŞ, Meltem KÖKDENER, Kamil ALAKUŞ ve Ç. BERBER Samsun Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin menstural hijyenine ilişkin alışkanlıklarının ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi., İstanbul: 1. Ulusal Ebelik Kongresi, 0, 0 / 2007 [Ulusal]

37) Esen ERSOY ve Kamil ALAKUŞ Yaşam zamanı verileri için bazı uyum iyiliği testlerinin güç karşılaştırılması. , İzmir: 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 0, 0 / 2004 [Ulusal]

38) Kamil ALAKUŞ Yaşam zamanlarının analizinde parametrik dağılım varsayımının doğruluğu için grafik testleri ve en küçük kareler parametre tahminleri. , DİE- Ankara: Araştırma Sempozyumu’98, 0, 0 / 1998 [Uluslararası]

39) Kamil ALAKUŞ Sansürlü yaşam sürdürme zamanı verileri altında yarı-Gaussian dağılımından parametre tahmini., G. Ü.-Ankara: İstatistik Konferansı’98, 0, 0 / 1998 [Ulusal]

40) Kamil ALAKUŞ A test for Pareto distribution under censored survival time data. , The Fifth Islamic Countries Conference on Statistical Sciences, Brawijaya University, Manang, Indonesia, 0, 0 / 1996 [Uluslararası]

Hakemlik
1) Neural Computing and Applications, 10 / 2017

2) Neural Computing and Applications, 10 / 2017

3) Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 / 2017

4) Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 / 2017

5) Scandinavian Journal of Statistics, 11 / 2015

6) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 / 2015

7) Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 5 / 2015

8) Journal of Applied Statistics, 2 / 2014

9) J.of.Appl. Stat, 1, 8 / 2014

10) Neural Computing and Applications, 1 / 2013

11) J.of.Appl. Stat., 12, 8 / 2013

12) Gazi University Journal of Science (GU J Sci ), 2, 2 / 2012

13) Scientefic Research and Essays, 0, 3 / 2011

14) 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu (İAS 2010) , 0, 5 / 2011

15) Gazi University Journal of Science (GU J Sci ), 1, 9 / 2011

16) Gazi University Journal of Science (GU J Sci ), 1, 9 / 2011

17) NWSA-1842-1: Medical Sciences, 2, 3 / 2010

Kitap Bölümü
1) Tolga ZAMAN, Vedat SAĞLAM ve Kamil ALAKUŞ Novel Type Estimators Based on Different Means in Stratified Random Sampling, I, I, 4 / 2018 [Uluslararası]


Projeler1) BAP - Araştırmacı 4 - 2006 / 10 - 2011 | Durum : Tamamlandı.
Samsun’da Tüketici Tercihlerinin İstatistiksel Modelleme ile Belirlenmes

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Sakine Yeliz KİLİM AYDIN - Banka Çağrı Merkezinde Personel Temininin Tamsayılı Programlama ile Optimizasyonu ve Analizi - Omü, Fen Bilimleri Enst. - 6 / 2019
2) Doktora - Zeynep GÖKKUŞ - Sağ Kalım Analizinde Grup Ardışık Test Yöntemlerinin Kullanımı - Omü, Fen Bilimleri Enst. - 5 / 2018
3) Yüksek Lisans - Merve SEZGİNER - Sansürlü ve Sansürsüz Sağ Kalım Verileri İçin Parametrik Dağılımlarda Parametre Tahminine Katkılar - Omü, Fen Bilimleri Enst. - 6 / 2018
4) Doktora - Tolga ZAMAN - ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE ÇAKI TAHMİN YÖNTEMİ VE TEST PROBLEMLERİNE KATKILAR - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 9 / 2017
5) Doktora - Elif KARAAHMETOĞLU - Yeni Bir Zamanla Değişir Bulanık Zaman Serisi Çözüm Yöntemi - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEB BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTATİSTİK - 4 / 2016
6) Yüksek Lisans - Yasemin KARAL - Cox Regresyon Modelinde Kayıp Veri Analiz Yöntemleri - OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü - 1 / 2014
7) Yüksek Lisans - Emel Ece YÜKLÜ - Log-Rank Test İstatistikleri ve Bir Uygulama - OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü - 10 / 2013
8) Yüksek Lisans - Elvan BAŞARANER - Tıbbi Araştırmalarda Güvenilirlik Analiz Metotları ve Bir Uygulama - OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü - 12 / 2013
9) Yüksek Lisans - Elif KARATEPE - Üstel Orantılı Hazard Regresyon Modelinde Artıkların İncelenmesi ve Bir Uygulama - OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü - 3 / 2012
10) Yüksek Lisans - Pınar YILMAZ - Orantılı Hazard Regresyon Modelinde Artıkların İncelenmesi ve Bir Uygulama - OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü - 2 / 2011
11) Yüksek Lisans - Ali TUNCAY - Sağ Kalım Analizinde Parametre Tahmini, Test İstatistikleri ve Bir Uygulama - OMÜ, Fen Bil. Enst. - 5 / 2005
12) Yüksek Lisans - Esen ERSOY - Sağ Kalım Analizinde Parametre Tahmin Problemlerine Katkılar - OMÜ, Fen Bil. Enst. - 8 / 2005