KAMİL SERDAR İNAL

Arş. Gör. KAMİL SERDAR İNAL

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Kilis
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1195
OMÜ E-Posta
kamil.inal@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
kamilinal@hotmail.com

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2013
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD Araştırma Görevlisi