KADİR ÖNEM

Doç.Dr. KADİR ÖNEM

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3357
OMÜ E-Posta
kadir.onem@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Üroloji
İlgi Alanları
Nöroüroloji, İdrar İnkontinansı, Nörojen Mesane, BPH, Pelvik organ prolapsusları, Aşırı Aktif Mesane, İnterstisyel Sistit, Nöromodülasyon, Botox uygulamaları, Ürodinami, Pelvik taban rehabilitasyonu, İşeme bozuklukları, Kadın Ürolojisi

Eğitim Bilgileri
Lisans
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi / 2002
Doktora
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi / 2008
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2011
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2017

Akademik ve İdari Görevler Baylor Collage of Medicine, St Lukes Hospital, Houston, Texas, Amerika Birleşik Devletleri Postdoc Fellowship 2013-2014