İRFAN KURT

Öğr. Gör. İRFAN KURT

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU / Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Zile
Yabancı Diller
--
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 4711
OMÜ E-Posta
irfank@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
irfkrt56@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Matbaa
İlgi Alanları
Fotoğrafçılık

Eğitim Bilgileri
Lisans
Anadolu Üniversitesi

Akademik ve İdari Görevler Basım ve Yayın Teknolojileri Danışmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Akademik Kurul Üyeliği
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı