İpek İNAN

Arş. Gör. İpek İNAN

/
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Devrek
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(541) 571-1401 /
OMÜ E-Posta
ipek.inan@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum ve Jinekoloji AD.