İMANVERDİ EKBERLİ

Prof.Dr. İMANVERDİ EKBERLİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Changes in Soil Quality by Compost and Hazelnut Husk Applications in a Hazelnut Orchard. , Compost Science & Utilization, 23, 4 / 2015 [Uluslararası]

2) Effects of organic and inorganic amendments on soil erodibility. Eurasian Journal Soil Science, , Eurasian Journal Soil Science, 4, 4, 7 / 2015 [Uluslararası]

3) Toprak Sıcaklığının Profil Boyunca Sönme Derinliğinin ve Gecikme Zamanının Belirlenmesi., Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 52 , 2, 8 / 2015 [Ulusal]

4) Toprak sıcaklığı ve ısısal yayınımın belirlenmesi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30, 1, 3 / 2015 [Ulusal]

5) İmanverdi Ekberli, Coşkun Gülser Estımatıon of soıl temperature by heat conductıvıty equatıon, Вестник Башкирского Государственного Аграрного Университета (Vestnik Bashkir State Agrarian University), 30, 2, 5 / 2014 [Uluslararası]

6) Ekberli, İ., Gülser, C., Özdemir, N., Toprak Deformasyonu ve Geriliminin Reoloji Denklemine Göre Analitik İncelenmesi. , Anadolu Tarım Bilim. Dergisi., 29(1): 79-85., 1, 29, 2 / 2014 [Ulusal]

7) Nutullah Özdemir, Coşkun Gülser, İmanverdi EKBERLİ, Ömrüm Tebessüm KOP Asit toprakta düzenleyici uygulamalarının bazı toprak özellikleri ve verime etkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi (Journal of Soil Science and Plant Nutrition), 2, 1, 10 / 2014 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Nalan Kars, İmanverdi Ekberli Change of catalase activity of clay textured soil with 2,4-D (Dichlorophenoxyacetic acid), 10 / 2014, Side, Antalya/Turkey [Uluslararası]

2) İmanverdi Ekberli, Yıldız Sarılar Investigating soil temperature variability and thermal diffusivity in grass cowered and shaded areas by trees, 10 / 2014, Side, Antalya/Turkey [Uluslararası]

3) Nutullah Özdemir, Elif Öztürk, Ömrüm Tebessüm Kop, İmanverdi Ekberli Effects of organic and inorganic amendments on soil erodibility. , 10 / 2014, Side, Antalya/Turkey [Uluslararası]

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Yıldız SARILAR - 2 / 2013
2) Yüksek Lisans - Merve ÇALIŞKAN - 1 / 2012
3) Doktora - Nalan KARS - 1 / 2011
4) Yüksek Lisans - Nalan KARS - 5 / 2007